Zaregistrujte se a získejte poukaz v hodnotě 300 Kč!
jak probíhá svatební obřad

Svatební obřad v mnohých z nás vyvolává vlnu nervozity. Nejen kvůli hladkému průběhu a možnosti organizace je proto vhodné mít představu, jak svatební obřad probíhá. Připravili jsme pro vás průvodce obřadem krok za krokem, včetně specifik církevního obřadu.

Nejčastější místa na svatební obřad

Svatební obřad se nejčastěji koná na úřadě v místě bydliště, v kostele v případě církevního sňatku. Velkou výhodou úřadu v místě bydliště je jednoduchá organizace, nulové náklady a nenáročná doprava. Některé úřady se dokonce pyšní krásnou obřadní síní.

Velmi oblíbené jsou ale také svatby na hradech a zámcích, zahradní svatby, ale čím dál více také na neobvyklých svatebních místech, jako je stodola, vrchol kopce nebo létající balón.

TIP! 20 originálních tipů: netradiční místa na svatbu

Co se děje před svatebním obřadem

Svatební den začíná hned po ránu – nevěsta si užívá služby vizážistky a kadeřnice, ženich hledá kravatu a manžetové knoflíčky a maminky se radují a brečí zároveň. Je jen na vás, jestli se všichni budete vypravovat v jedné domácnosti (například u vás) nebo nevěsta, případně oba, odjedete den předem k rodičům, nejlepším kamarádům či do hotelu.

Vypravování u rodičů nebo kamarádů je oblíbené zejména mezi nevěstami, které chtějí zůstat ukryté očím snoubence až do poslední chvíle. Ráno mají čas se v klidu připravit a nastávající je poprvé vidí až u oltáře. Nevěstě tak zároveň odpadne část stresu a když vzniknou organizační problémy, ani se o tom nemusí dozvědět.

Příjezd svatebčanů

Podle tradice by se nevěsta měla vypravovat u svých rodičů doma, kde se také mohou scházet všichni svatebčané. Jako první přijíždí ženich, který vyzvedl v květinářství svatební květiny a předává je maminkám, nevěstě a svědkyni. 

Jestli se ale chcete potkat až u oltáře, tradici si samozřejmě můžete upravit podle přání – květiny může floristka přivést rovnou k vám nebo je ženich předá pouze ostatním a vám pošle například po svědkyni.

Svatebčané se obvykle schází alespoň půl hodiny až hodinu před svatebním obřadem. Na místě by měl někdo rozdávat myrty a vývazky (družičky nebo maminka). Pokud se scházíte dál od místa svatby, nechte si rezervu na cestu a nezapomeňte na čas na zdobení aut.

TIP: Když se hosté schází u jedné strany doma, je zvykem připravit také malé občerstvení – svatební koláčky, chlebíčky, něco pečeného, případně i trochu alkoholu.

Jak dlouho trvá svatební obřad

Jak dlouho trvá svatební obřad záleží na programu, velikosti svatby i místě konání. Velký rozdíl je mezi svatebním obřadem na radnici a církevním sňatkem. Obřad v kostele s bohoslužbou bude trvat přibližně 1,5 hodiny. Civilní obřad obvykle trvá od 15 do 30 minut.

Civilní svatební obřad: Krok za krokem

Jak vypadá obřad na úřadě? Jaký je běžný harmonogram, kdo přichází první do svatební síně a na co se připravit? Přečtěte si našeho průvodce svatebním obřadem.

1. Příchod na svatební obřad

Po příjezdu na místo svatby je třeba odevzdat matrikářce doklady nevěsty, ženicha a svědků. Ujistěte se, že máte doklady v pořádku, bez nich se totiž obřad nemůže konat. Pokud nenesou prstýnky družičky, předejte je matrikářce, aby je odnesla do svatební síně.

Přibližně pět minut před obřadem by se měli hosté přesunout do obřadní síně. Na některých místech matrikář či matrikářka hosty informuje, že je na čase vstoupit. Pro jistotu ale úkolem pověřte ještě někoho zodpovědného.

2. Pořadí svatebčanů při nástupu

V obřadní síni (nebo na jiném místě konání svatby) jsou obvykle místa k sezení po obou stranách místnosti s uličkou uprostřed. Tradičně si sedá rodina a přátelé od nevěsty na pravou stranu a od ženicha na levou. 

Pravidla můžete nechat uvolněná a dát všem najevo, že jste nyní jedna velká rodina. Přední řada by měla zůstat volná pro rodiče a prarodiče. Matrikářka v obřadní síni zahajuje svatbu a poté přichází oddávající. Hlavní aktéři svatby přichází za doprovodu hudby v párech:

 1. Ženich se svou maminkou
 2. Maminka nevěsty s otcem ženicha
 3. Svědci
 4. Družičky, družbové, nosič prstýnků
 5. Nevěsta s tatínkem

Tip: Pokud máte neúplné rodiny, pořadí můžete upravit podle vlastního uvážení. Nevěsta s ženichem mohou například vstoupit rovnou společně nebo každý se svým svědkem. Nevěstu bez otce může také k oltáři odvést například maminka, starší bratr či dědeček nebo se může uličkou projít jednoduše sama.

3. Zahájení obřadu a svatební řeč

Matrikářka v úvodní řeči představí nevěstu a ženicha, předá slovo oddávajícímu a hosté se mohou posadit. Oddávající má zpravidla připravenou kratší nebo delší řeč. V ideálním případě se s nevěstou a ženichem zná a řeč je tak výrazně osobnější.

TIP: Jak na nezapomenutelný proslov na svatbě, Svatební přání: 13 originálních tipů, co napsat

4. Poděkování rodičům

Krásnou tradicí, kterou můžete a nemusíte v průběhu obřadu dodržet, je poděkování rodičům. Nevěsta i ženich děkují svým i partnerovo rodičům za výchovu i předání nastávajícího. 

Jde o velmi emotivní chvíli a pro mnoho rodičů také uvědomění, že jejich dítě skutečně vyrostlo. Svým způsobem se tak snoubenci loučí s ochrannými křídly svých rodičů a vstupují do nové kapitoly života. 

5. Svatební slib snoubenců

Po svatební řeči, případně poděkování rodičům, přichází na řadu svatební sliby. Můžete zvolit jednoduché ano-ano nebo, odříkat klasické sliby jako na církevním obřadu nebo si připravit sliby vlastní.

V prvním případě se oddávající ptá ženicha, zda dobrovolně vstupuje do manželství s nevěstou. Pokud zní odpověď ano, ptá se na stejnou otázku nevěsty. Po souhlasu je manželství prohlášeno za právoplatně uzavřené.

Pokud si chcete chvíli užít o trochu více, můžete každý přeříkat sliby – ty klasické nebo si napsat slib vlastní. Slib můžete říkat zpaměti, číst jej z papíru nebo opakovat po oddávajícím, který jej přeříká první. I po slibech ale obvykle přichází krátká ano-ano verze.

TIP: Na svatbě nevtipkujte – když jeden ze snoubenců řekne ze srandy ne, svatba je ze zákona zrušena a obřad se ve stejný den již nemůžete opakovat.

6. Výměna snubních prstýnku

Vstup do manželství zapečetíte výměnou prstýnků. Pokud jsou již připravené na místě, předá vám je pravděpodobně matrikářka. Může je ale přinést například malé dítě nebo dokonce pes. 

První navléká prstýnek nevěstě ženich, až poté nevěsta ženichovi. Snubní prstýnek se u nás zpravidla nosí na prostředníčku levé ruky. Pokud zde již máte zásnubní prsten, snubní může ženich nasadit nad něj, případně jej můžete předem přesunout na pravou ruku.

7. První manželský polibek

Po výměně prstýnků následuje první novomanželské políbení. Chvíli si užijte a neodbijte ji rychlou pusou – fotograf se bude snažit okamžik zachytit z několika úhlů. Na druhou stranu by neměl být příliš vášnivý, přeci jen jde o slavnostní okamžik.

8. Podpisy novomanželů a svědků

Aby byl sňatek právoplatný, je třeba podepsat protokol o uzavření manželství. Jako první se podepisuje ženich, poté nevěsta. V případě, že přijme nové jméno, podepisuje se nejdříve dívčím, poté novým jménem. Po novomanželích se podepisuje také svědek a svědkyně, oddávající a matrikářka.

10. Novomanželský přípitek

Obřad bývá zakončený novomanželským přípitkem. Připíjí si novomanželé, svědci, oddávající, matrikářka a v některých případech také rodiče. Můžete zvolit sekt, kořalku, ale také nealkoholickou verzi.

11. Gratulace novomanželům

Po přípitku novomanželé přijímají gratulace od oddávajícího matrikářky, svědků, rodičů a dalších hostů. Někteří svatebčané rádi předávají dárek již v této chvíli, proto mějte připravené místo, kam je odložit. Případně předem informujte, že byste dárky rádi dostali až při hostině.

12. Odchod z obřadu a špalír

Svatebčané obvykle utvoří takzvaný špalír, kterým projde ženich s nevěstou poprvé jako manželský pár. Oblíbenou tradicí je na novomanžele házet rýži, která by jim měla přinést plodnost a bohatství. 

Na některých místech ale nemají rýži rádi kvůli holubům. V takovém případě ji můžete vyměnit za papírové konfety, okvětní lístky nebo bublifuk. Prostor by měl před odjezdem někdo uklidit.

13. Společné svatební focení

Ještě před odjezdem fotograf obvykle dělá společné a skupinové fotografie. Je vhodné mít předem připravené a sepsané skupinky, ve kterých se chcete vyfotit, abyste předešli zbytečným zmatkům. Organizace dejte na starosti například svědkyni.

V čem se liší církevní obřad

Ještě před sňatkem je třeba vyřídit formality na matrice. Budete muset předložit rodný list, občanský průkaz (nebo jiný doklad o státním občanství), vyplněný Dotazník k uzavření manželství a Žádost o vydání osvědčení o církevním sňatku. 

Na matrice poté dostanete Osvědčení a Protokol o uzavření manželství, který naopak odnesete na farnost. Navíc bude pravděpodobně potřeba potvrzení o křtu, případně další doklady požadované církví.

Církevní obřad může mít různou podobu. Záleží na daném kostele i vyznání oddávajícího a snoubencům. Obřad může probíhat se mší i bez ní, v každém případě je obvyklá delší svatební řeč.

Během katolického církevního sňatku se kněz ptá obou snoubenců na tři otázky a oba musí pronést slib. Otázkami se kněz ubezpečí, zda:

 • Je rozhodnutí uzavřít manželství před Bohem svobodné a upřímné
 • Si snoubenci slibují lásku, úctu a věrnost skutečně na celý život
 • Chtějí založit rodinu a vychovávat děti podle Božího zákona

Povinná část svatebního obřadu

Velká část svatebního obřadu je nepovinná a můžete ji vynechat nebo upravit podle vlastního vkusu. Uzavření manželství by ale stále mělo být slavnostní událostí. Části, které nemůžete vynechat, aby bylo manželství právoplatné jsou:

 • Souhlas, že snoubenci neznají žádné okolnosti, které by jim bránily uzavřít manželství, vzájemně znají svůj zdravotní stav a že zvážili uspořádání majetkových poměrů bydlení i hmotného zajištění po uzavření manželství
 • Položení otázky, zda chtějí snoubenci dobrovolně vstoupit do manželství a jasná odpověď „Ano“
 • Účast dvou svědků – nezáleží na jejich pohlaví ani vztahu k novomanželům
 • Uvedení příjmení, na kterém se snoubenci shodli pro sebe i své děti
 • Podpis protokolu o uzavření manželství

Co se děje po svatebním obřadu

Po opuštění obřadní síně je ideální chvíle na společné focení. Na místě jsou ještě všichni a obvykle také střízliví. Po focení, které může trvat pět minut i hodinu, se svatebčané společně přesouvají na slavnostní oběd.

Přejezd na místo hostiny může být ve svatební koloně. Nezapomeňte se předem domluvit, zda má každý jak se na místo dostat. Pokud máte v plánu oběd pouze s rodinou a zbytek svatebčanů zvete až na večerní zábavu, ujistěte se, že všichni s takovým plánem počítají.

Svatební hostina

Svatební hostinu můžete naplánovat servírovanou nebo formou rautu. Servírovaná hostina je typická zejména na společný oběd, ať už pouze pro rodinu nebo pro všechny svatebčany. Její nevýhodou je vyšší cena i nutnost vybrat jednotné jídlo pro všechny (nezapomeňte například na vegetariány).

Zejména na odpolední zábavu je oblíbená forma občerstvení raut, na kterém si každý vybere, na co má zrovna chuť. Cena se odvíjí od nabídky a množství, zpravidla ale bývá nižší.

TIP! Svatební hry: 14 nápadů, které vaše hosty jistě zabaví

Tipy na závěr: Jak udržet organizaci na svatbě

 • Pověřte organizací jednoho schopného člověka, například svědka
 • Naplánujte si harmonogram s dostatečnou časovou rezervou
 • Všem svatebčanům dejte harmonogram k dispozici
 • Neplánujte příliš přesně načasovaných aktivit

TIP: Jak naplánovat svatbu od A do Z

Ať už plánujete jakýkoliv typ a velikost svatby, přejeme průběh bez komplikací a hodně štěstí do manželského života. Využijte bezplatnou registraci na serveru Westwing a nenechte si ujít ani další tipy a inspiraci ze života i světa bydlení.