Ochranu vašich dat bereme vážně.

Vaše důvěra je pro nás důležitá. Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro nás důležitá. Naše prohlášení o ochraně údajů slouží k tomu, aby vám poskytlo přehled o způsobu zpracování vašich osobních údajů.

I. Zodpovědnost

Internetový portál www.westwing.cz a v něm integrovaná nákupní komunita (dále jen „web“) provozuje společnost

Westwing Poland Sp. z o.o, ul. Twarda 18, 00-105 Varšava, Polska (dále jen „Westwing“, „my“ nebo „nás“)
pomoc@westwing.cz

Společnost Westwing odpovídá za zpracování vašich osobních údajů ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
Společnosti Westwing a Westwing Group SE, Moosacher Straße 88, 80809 Mnichov, jsou částečně společně odpovědné. S podmínkami ochrany údajů jste souhlasili ve společné dohodě. Společnost Westwing vám na požádání poskytne základní obsah této dohody.
Máte-li jakékoli dotazy týkající se ochrany údajů, můžete se kdykoli obrátit na našeho pracovníka pro ochranu údajů. Kontaktní údaje:

Łukasz Onysyk
AURACO Sp. z o.o.
ul. Solec 81B lok. 73A
00-382 Warszawa
e-mail: iod.westwing@auraco.pl

II. Nesdílíme vaše osobní údaje

Společnost Westwing zůstává vždy zodpovědná za vaše osobní údaje. Vaše data budou předána třetí straně pouze v případě potřeby pro naši službu, a to pouze na základě zákonného povolení:

• pokud souhlasíte s přenosem svých údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. GDPR,
• je-li to nezbytné pro splnění smlouvy v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR (např. přenosy dat poskytovatelům platebních a logistických služeb, přepravcům a dodavatelům, pokud vám je doručují přímo), nebo
• pokud je to nezbytné pro splnění zákonné povinnosti podle čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR, nebo
• na základě našeho oprávněného zájmu nebo oprávněného zájmu třetí strany v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR (např. přenosy dat v souvislosti s postoupením pohledávek nebo úvěrovým agenturám za účelem kontroly bonity).

III. Obecné informace

1. Osobní údaje

Osobní údaje jsou údaje o vaší osobě. Zpracováváme zejména následující osobní údaje („společně:„ data “):
• vaše jméno, vaše adresa, vaše e-mailová adresa, vaše pohlaví, vaše telefonní číslo, šifrované heslo k účtu zákazníka a případně vaše datum narození,
• údaje o vaší objednávce, produkty, které jste zakoupili, použité služby, platební údaje, vaše preference z hlediska typů produktů,
• vaše data, která vznikají při používání naší online služby,
• data, která v určitých případech dostáváme od našich poskytovatelů služeb (např. od úvěrových agentur nebo poskytovatelů platebních služeb)
• informace týkající se prvních interakcí na našem webu (např. datum první registrace)
• údaje o vašem chování v souvislosti se surfováním na našem webu (např. kliknutí na produkt)
• údaje o vašem chování v souvislosti s akcemi v našem zpravodaji (např. kliknutí na odkaz v newsletteru)
• přihlašovací údaje (datum a čas, kdy jste se přihlásili na náš web)

2. Účel zpracování

Vaše data zpracováváme pouze v případě, že jste k tomu dali souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. A) GDPR), máme oprávněný zájem na zpracování (čl. 6 odst. 1 písm. plnění smlouvy s vámi dle Čl. 6 odst. 1 písm. B) GDPR, nebo je to nezbytné pro splnění zákonné povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm.) Konkrétně to znamená, že zpracováváme osobní údaje v následujících případech:
• při návštěvě našich webových stránek (část IV),
• pokud si u nás založíte uživatelský účet (část V.)
• při objednávce od nás (část VI).
• při kontaktu s námi (část VII),
• pro reklamní účely (část VIII),
• pokud používáme cookies (část IX)

Pokud od vás chceme také shromažďovat a zpracovávat data, budeme o tom informovat, včetně předložení právního základu, zvlášť před shromážděním a zpracováním, a pokud je to nutné, požádáme o váš souhlas.
V žádném okamžiku nezpracováváme zvláštní kategorie osobních údajů (například zdravotní údaje).

3. Doba uložení dát a smazání

Vaše data ukládáme pouze tak dlouho, jak je to nezbytně nutné k příslušnému účelu zpracování, či je to vyžadováno zákonem (např. podle obchodního a daňového zákona) nebo dokud nás neinformujete o tom, že váš zákaznický účet chcete smazat.

IV. Zpracování dat při návštěvě našeho webu

Když navštívíte náš web, poskytovatel našeho webu shromažďuje a ukládá následující informace do tzv. Server log files, které nám váš prohlížeč automaticky předává:
• IP adresa vašeho poskytovatele internetových služeb,
• Webové stránky, z nichž nás navštěvujete, a webové stránky, které od nás navštěvujete
• Informace o použitém prohlížeči a operačním systému
• Případně E-mailová adresa, kterou používáte pro přihlášení na náš web
• Identifikační čísla, která ukládáme do vašeho zařízení. Pomocí tohoto identifikačního čísla můžeme vaše zařízení na webu rozpoznat. Technicky jsou tato identifikační čísla uložena v tzv. Cookies nebo eTags.

Tyto informace jsou nezbytné pro technický přenos webové stránky a provoz zabezpečeného serveru. Při návštěvě našeho webu vám přidělíme individuální zákaznické ID, které kombinujeme s vaší e-mailovou adresou pouze z forenzních důvodů, pokud se na webu vyskytne chyba. Soubory protokolu serveru jsou uloženy po dobu 365 dní a poté jsou odstraněny.
Zpracování probíhá v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR na základě našeho oprávněného zájmu o zlepšení stability a funkčnosti našich webových stránek.

V. Zpracování dat při nastavování uživatelského účtu

K nastavení osobního uživatelského účtu potřebujeme e-mailovou adresu a heslo podle vašeho výběru. E-mailová adresa slouží jako přístupový kód uživatelského účtu. Po úspěšné registraci obdržíte automaticky e-mailem potvrzení. Můžete také uložit své osobní údaje do svého uživatelského účtu a pohodlně nakupovat na našem webu. Informace lze kdykoli aktualizovat v osobní oblasti uživatelského účtu („Můj účet“). Tato data používáme mimo jiné ke zpracování objednávek, nabízení platebních možností a ke zpracování plateb a jakýchkoli náhrad.

Rádi bychom vám zpříjemnili vaši návštěvu našeho webu pomocí funkce „Zůstaňte přihlášeni“. Tato funkce umožňuje využívat naše služby, aniž byste se museli znovu přihlašovat. Technicky vzato je na zařízení umístěn soubor cookie, což znamená, že se nemusíte při dalších návštěvách našeho webu znovu přihlašovat. Tato funkce není k dispozici, pokud jste tento soubor cookie deaktivovali při určování nastavení souborů cookie nebo pokud jste soubor cookie z nastavení prohlížeče odstranili po odhlášení z našich webových stránek. Doporučujeme také nepoužívat funkci „zůstat přihlášeni“, pokud počítač používá více uživatelů. Právním základem pro související zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. B) GDPR (plnění zakázky).

VI. Zpracování dat pro zpracování vaší objednávky

Pokud si od nás něco objednáte, zpracování vašich údajů slouží k uzavření a provedení smlouvy a ke zpracování vaší objednávky včetně platby a doručení. Vaše osobní údaje zpracované v souvislosti s objednávkami odstraníme nejpozději po uplynutí zákonných požadavků na uchovávání.

1. Volba způsobu platby

Po výběru způsobu platby budete požádáni o údaje potřebné k použití příslušného poskytovatele platebních služeb. Tyto platební informace jsou předávány přímo příslušnému poskytovateli platebních služeb a neukládáme je. Uložená data uložíme na fakturační a (možná odlišnou) dodací adresu do vašeho uživatelského účtu, abyste je nemuseli při dalším nákupu zadávat znovu. Tato data můžete kdykoli změnit pro budoucnost.

Pokud nesouhlasíte s platebními metodami, které vám nabízíme, můžete nás informovat písemně dopisem nebo e-mailem na adresu pomoc@westwing.cz. Poté znovu přezkoumáme toto rozhodnutí s ohledem na váš názor.

2. Platba kreditní kartou

Při platbě kreditní kartou obdržíme od našeho poskytovatele plateb tzv. Platební ID a poslední čtyři číslice čísla vaší kreditní karty. To nám pomáhá ověřit a přiřadit vaši objednávku, a tím i dbáme o vaši bezpečnost. Osobní údaje potřebné k provedení platby se shromažďují přímo od poskytovatele platebních služeb. Právním základem pro výše uvedené zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. B) GDPR (plnění smlouvy o plnění a zpracování smluv) nebo čl. 6 odst. 1 písm. F) GDPR (počítání úroků na základě našeho zájmu nabídnout vám možnost platby bezpečnou kreditní kartou).

3. PayPal

Pokud zvolíte způsob platby „PayPal (Braintree)“, vaše osobní údaje (jméno a příjmení, dodací adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, částka, která má být zaplacena a IP adresa), budou odeslány na Paypal (Europe) S.à. rl et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Lucembursko, abyste nám mohli autorizovat platby PayPal. K tomu potřebujete účet PayPal. U tohoto způsobu platby můžete platit jedním kliknutím, aniž byste se museli znovu přihlašovat do PayPal se všemi údaji pro každý nákup. Další informace naleznete na adrese: https://www.paypal.com/cz/webapps/mpp/ua/privacy-full https://www.braintreepayments.com/cz/legal/braintree-privacy-policy. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.

PayPal má také možnost zpracování virtuálních plateb prostřednictvím kreditní karty, pokud uživatel nemá účet PayPal. Právní základ pro zpracování přidružených údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, tj. zpracování vašich údajů je nezbytné pro splnění smlouvy k zaplacení vašeho nákupu přes PayPal. Data přenášená na PayPal mohou být přenášena PayPal do úvěrových agentur. Tento přenos slouží ke kontrole identity a kreditu. Další informace o ochraně dat naleznete na webu PayPal na webu PayPal na adrese https://www.paypal.com/cz/webapps/mpp/ua/privacy-full. Právní základ pro zpracování přidružených údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR (o zájmu nabídnout vám efektivní a bezpečné platební možnosti a zabránit podvodům v této souvislosti).

4. Platba předem na účet

Pokud zvolíte způsob platby SEPA, budete požádáni, abyste nám poskytli své číslo účtu a třídicí kód nebo číslo IBAN a BIC. Odesláním těchto údajů udělujete společnosti Westwing mandát SEPA k vyzvednutí příslušné částky faktury z vámi zadaného účtu. Mandát SEPA můžete kdykoli zrušit v textové podobě (např. E-mailem). Částka inkasa bude inkasována pět (5) pracovních dnů po dokončení procesu objednávky. Potvrzením objednávky vás ještě jednou informujeme o době odepsání částky inkasa (informace předem). Lhůta pro oznámení předběžných informací před platbou se zkrátí na pět (5) pracovních dnů. Musíte zaplatit společnosti Westwing náklady na zpětné zúčtování, které vzniknou v důsledku nedostatečných prostředků na účtu, nesprávných údajů o bankovním účtu nebo neodůvodněné námitky proti inkasu z vaší strany, pokud za ně nesete odpovědnost.

5. Zajištění objednávky

Abychom se vyhnuli výchozímu nastavení plateb, kontrolujeme časté vzorce podvodů a abnormality. Za tímto účelem se zpracovávají údaje o objednávce a platbě (např. adresa, způsob platby) a informace o zařízení (např. zařízení, prohlížeč). Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR na základě našeho oprávněného zájmu na ochraně před zneužitím.

Více informací o platebních metodách naleznete v našich Všeobecných podmínkách.

VII. Zpracování dat při kontaktu s námi

Existuje několik způsobů, jak nás kontaktovat. Můžete kontaktovat náš zákaznický servis:

• telefonicky,
• dopisem,
• emailem,
• prostřednictvím kontaktního formuláře nebo

Abychom mohli vaši žádost zpracovat, shromažďujeme vaše jméno, vaši e-mailovou adresu, vaše telefonní číslo, číslo zákazníka, číslo objednávky a zboží, jakož i další informace, které nám předáte. Právním základem je 6 čl. 1 písm. B) GDPR (splnění smlouvy - zpracování údajů uživatele je nezbytné pro splnění dohody o zodpovězení otázek nebo obav) nebo čl. 6 odst. 1 písm. F) GDPR (vyvažování zájmů - na základě našeho zájmu o zpracování dotazů od uživatelů našich webových stránek).

VIII. Zpracování dat pro reklamní účely

1. Informační newsletter

Právním základem pro zasílání našeho zpravodaje je váš souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. GDPR.

Naše informační bulletiny zasílá poskytovatel přepravních služeb Mapp Digital Germany GmbH, Dachauer Strasse 63, 80335 Mnichov, Německo („Mapp“). Pro zpracování osobních údajů se řídíme smlouvou o zpracování objednávky podle čl. 28 GDPR. Další informace naleznete v informacích o ochraně dat společnosti Mapp. https://mapp.com/privacy/.

V našich informačních bulletinech používáme tržně standardní technologie, pomocí kterých lze měřit interakce v informačním bulletinu (např. otevření e-mailu, kliknutí na odkazy). Tato data využíváme jak pro obecná statistická vyhodnocení, tak pro optimalizaci a další rozvoj našeho obsahu a komunikaci se zákazníky. To se provádí pomocí malé grafiky, která je vložena do informačního bulletinu (tzv. pixely). Právním základem je náš legitimní zájem v souladu s Čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Náš zpravodaj je nedílnou součástí naší nákupní komunity, prostřednictvím něhož chceme zákazníkům nabízet relevantní obsah. Pokud si nepřejete, aby bylo analyzováno chování při používání, můžete se odhlásit ze zpravodaje nebo deaktivovat grafiku ve svém e-mailovém programu ve výchozím nastavení.

2. Komunikace s vámi na našich webových stránkách / v naší aplikaci (např. prostřednictvím vyskakovacích oken nebo oznámení push)

Využíváme poskytovatele služeb Braze, Inc, 318 West 39th Street, 5th Floor, New York, New York 10018, USA. ("Braze") ke komunikaci s vámi na našich webových stránkách a k pochopení funkce a používání našeho mobilního obsahu ve vašem zařízení. Za tímto účelem například zobrazujeme vyskakovací okna s možností interakce. Kromě toho se Braze používá k zasílání push oznámení v naší aplikaci.

Kromě toho používáme Braze k tomu, abychom vám zasílali na míru šité propagační akce a informace o našich produktech. Braze používáme také k tomu, abychom vás informovali o položkách, které jste zapomněli v nákupním košíku. Za tímto účelem Braze zpracovává mimo jiné následující osobní údaje: vaše IP adresa,, údaje týkající se zařízení, jako je typ zařízení, model, operační systém, typ a verze prohlížeče, údaje týkající se používání, jako je doba používání, křestní jméno, e-mailový hash, údaje o interakci s Braze SDK a zprávami, ID instalace, ID zařízení. Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a DSGVO ve spojení s. § 25 odst. 1 TTDSG. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna. Nejjednodušší způsob odvolání souhlasu je použití našeho Správce souhlasů. Pokud společnost Braze předává osobní údaje do USA, děje se tak na základě dohody se standardními smluvními doložkami EU.

Více informací o dodržování ochrany osobních údajů společností Braze naleznete zde: https://www.braze.com/privacy/.

3. Zpracování dat pro účast v soutěžích

Pokud se účastníte soutěží, zpracováváme pouze data, která jsou nezbytná pro realizaci soutěží. Vezměte prosím na vědomí příslušné informace o ochraně údajů v podmínkách účasti v příslušné soutěži.

4. Stránky v sociálních médiích

Společnost Westwing je aktivní a přítomná na sociálních sítích a platformách, aby komunikovala se zúčastněnými stranami a uživateli a informovala je o dalších nabídkách společnosti Westwing. Abychom splnili požadovanou povinnost transparentnosti, informujeme vás zde o zpracování a použití vašich osobních údajů, pokud je nám známo a můžeme je ovlivnit.

4.1. Facebook a Instagram

Působíme na sociálních sítích Facebook a Instagram (tzv. „fan page“) ve společné odpovědnosti s Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, Kalifornie, 94025, USA („Facebook“), abychom mohli komunikovat se sledujícími (s našimi zákazníky a zainteresovanými stranami) a informovat je o našich produktech, soutěžích a dalších propagačních akcích. Smlouvu se společností Facebook si můžete prohlédnout zde: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Můžeme dostávat statistiky z Facebooku o používání našich stránek fanoušky (např. informace o počtu, jménech, interakcích, jako jsou hodnocení Líbí se mi a Komentáře, stejně jako souhrnné demografické a další informace nebo statistiky). Další informace o typu a rozsahu těchto statistik naleznete v statistických informacích na stránce Facebook a další informace o příslušných povinnostech najdete v dodatku Statistiky na stránce Facebook. Právní základ pro toto zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR na základě našeho výše uvedeného oprávněného zájmu.

Nemáme žádný vliv na data zpracovaná společností Facebook na naši vlastní odpovědnost v souladu s podmínkami používání služby Facebook. Rádi bychom však zdůraznili, že při návštěvě stránek fanoušků se data o vašem chování při používání přenášejí z Facebooku a fanoušků na Facebook. Facebook sám zpracovává výše uvedené informace, aby vytvořil podrobnější statistiky pro vlastní průzkum trhu a reklamní účely, na které nemáme žádný vliv. Více informací naleznete v datové politice Facebooku. Pokud dostáváme vaše osobní údaje při provozu stránek fanoušků, máte práva uvedená v tomto prohlášení o ochraně údajů. Pokud také chcete uplatnit svá práva proti Facebooku, nejsnadnějším způsobem, jak toho dosáhnout, je kontaktovat přímo Facebook. Facebook zná jak podrobnosti o technickém provozu platforem a souvisejícím zpracování dat, tak i konkrétní účely zpracování údajů a může na požádání provést příslušná opatření, pokud uplatníte svá práva. Rádi vám pomůžeme prosazovat vaše práva, pokud je to možné, a předat vaše dotazy Facebooku.

4.2. Youtube kanál

Používáme platformu YouTube.com k zveřejňování vlastních videí a jejich propagaci. YouTube je nabídka od třetí strany, která není spojena s námi, konkrétně pak YouTube LLC provozovaná společností Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; ("Google").

Jakmile se dostanete na náš kanál YouTube, váš prohlížeč se připojí k YouTube a předá mu informace. Mezi data shromážděná na YouTube patří jedinečné identifikátory, typ a nastavení prohlížeče, typ a nastavení zařízení, operační systém, informace v mobilní síti, jméno poskytovatele mobilních služeb a telefonní číslo a číslo verze aplikace. YouTube také shromažďuje data o interakci vašich aplikací, prohlížečů a zařízení s jeho službami. Patří mezi ně IP adresa, zprávy o poruchách, systémové aktivity, datum, čas a adresa URL vaší žádosti. Kromě toho YouTube shromažďuje údaje o vašich aktivitách (např. hledané výrazy, videa, která sledujete atd.)

Veškerá data shromážděná o vás prostřednictvím našeho kanálu YouTube jsou zpracovávána YouTube. Další informace o informacích, které YouTube dostává a jak se používají, jsou popsány v prohlášení o ochraně údajů, které naleznete na adrese https://policies.google.com/privacy.

Kromě toho jsme občas vkládali videa uložená na YouTube na náš web. Při této integraci se obsah webových stránek YouTube zobrazuje v částech oblasti okna prohlížeče. K videím na YouTube se však dostanete pouze kliknutím na ně samostatně. Tato technika se také nazývá „rámování“. Pokud kliknete na podstránku našeho webu, na které jsou videa YouTube integrována v této podobě, naváže se spojení se servery YouTube a obsah se na webu zobrazí oznámením prohlížeče. Obsah YouTube je integrován pouze v „režimu rozšířené ochrany dat“. YouTube to poskytuje samo o sobě a zajišťuje, že YouTube na vašem zařízení zpočátku neukládá žádné soubory cookie. Při vyvolání příslušných stránek se však přenáší IP adresa a další data (např. webové stránky, ze kterých pochází požadavek (odkaz), použitý prohlížeč). Tyto informace vám však nemůžeme přiřadit, pokud jste se přihlásili na YouTube nebo do jiné služby Google (např. Google+) nebo nejste trvale přihlášeni před návštěvou stránky. Jakmile spustíte přehrávání integrovaného videa kliknutím na něj, YouTube ukládá soubory cookie do vašeho zařízení pouze v režimu rozšířené ochrany dat, který neobsahuje žádná osobní data, pokud nejste aktuálně přihlášeni ke službě Google. Těmto souborům cookie lze zabránit vhodným nastavením a rozšířením prohlížeče.

4.3. Kanál TikTok

Publikujeme krátké videoklipy v aplikaci TikTok, abychom propagovali naše produkty a značku Westwing a zveřejňovali je. Pokud navštívíte aplikaci TikTok, TikTok Inc., 10100 Venice Blvd., Culver City, CA 90232, USA (dále jen „TikTok“), osobní údaje ověří a zpracuje.

TikTok zpřístupňuje určitou část těchto údajů provozovatelům profilů TikTok v anonymizované a agregované podobě. To znamená počet nových sledovatelů, demografické údaje, jako je pohlaví a země, bez jakéhokoli odkazu na identifikovatelné lidi. Společnost Westwing proto nemůže identifikovat žádného návštěvníka profilu TikTok. Jako provozovatel tohoto profilu přijímá společnost Westwing anonymní statistická data (tzv. Statistiky) od společnosti TikTok. Z těchto údajů nelze vyvodit žádné závěry o příslušném návštěvníkovi. Údaje obsažené ve statistikách používáme výhradně pro analýzu chování uživatelů, abychom mohli lépe přizpůsobit náš profil TikTok a naši nabídku potřebám a zájmům návštěvníků. Vaše data, která nám byla předána společností TikTok, jsou používána na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR: provádět analýzy dat, statisticky zaznamenávat použití naší stránky TikTok a hodnotit ji za účelem optimalizace naší nabídky pro vás, zveřejnit naše příspěvky a videa na našem webu, neustále zlepšovat a spravovat naši nabídku a produkty.

Další informace o zpracování dat společností TikTok naleznete v prohlášení společnosti TikTok o ochraně údajů na adrese: https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy?lang=en.

4.4. Pinterest

Provozujeme účet Westwing na https://cz.pinterest.com/ nebo v aplikaci Pinterest, kde publikujeme inspiraci pro domov a bydlení a inzerujeme naše produkty. Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA („Pinterest“) odpovídá za Pinterest.

Když se zaregistrujete pro Pinterest nebo používáte Pinterest, dobrovolně sdílíte určité informace, včetně svého jména, e-mailové adresy, telefonního čísla, fotografií, špendlíků, komentářů a dalších informací, které poskytujete Pinterestu. Kromě toho Pinterest shromažďuje a zpracovává vaši IP adresu, která se používá k přibližné poloze, za předpokladu, že se rozhodnete poskytnout přesnou polohu a další internetové a elektronické aktivity v síti (včetně toho, na které piny kliknete, které kolekce jste vytvořili a jaké texty přidáte do komentáře nebo popisu atd.). Další informace naleznete na adrese https://policy.pinterest.com/cs/privacy-policy.

IX. Soubory cookie

Na našem webu používáme cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou přeneseny z internetového serveru do vašeho prohlížeče a uloženy na pevném disku. Existují takzvané relační soubory cookie, které se vymažou, jakmile zavřete prohlížeč, a trvalé soubory cookie, které jsou uloženy na vašem zařízení po delší dobu nebo na dobu neurčitou.

V závislosti na výběru požadovaných souborů cookie budou při příští návštěvě webu se stejným zařízením informace uložené v souborech cookie odeslány na náš web nebo na jiný web, k němuž soubor cookie patří. To nám pomáhá optimálně navrhovat a zobrazovat naše webové stránky podle vašich preferencí.

Pomocí tlačítka „Nastavení cookies“ můžete určit, které soubory cookie chcete kdykoli povolit.


V zásadě rozlišujeme čtyři různé kategorie souborů cookie:

1. Nezbytné soubory cookie

umožňují základní funkce a jsou nezbytné pro správné fungování webu. Používají se například k zajištění toho, abyste jako přihlášený uživatel vždy přihlášeni, když přistupujete na různé podstránky našeho webu, a nemusíte znovu zadávat přihlašovací údaje při každém otevření nové stránky. Právním základem pro použití nezbytně nezbytných souborů cookie na naší webové stránce je čl. 6 odst. 1 písm. F) GDPR (legitimní zájem, zde o technicky bezchybné poskytování našich webových stránek a služby nabízené prostřednictvím této stránky). Použití nezbytně nutných cookies je možné a povoleno bez vašeho předchozího souhlasu.

Můžete také navštívit naše webové stránky, aniž byste museli přijímat nezbytně nutné soubory cookie. Pokud si nepřejete, aby byl váš počítač při příští návštěvě rozpoznán, můžete také odmítnout používání cookies změnou nastavení v prohlížeči na „odmítnutí cookies“. Příslušný postup je uveden v návodu k obsluze příslušného prohlížeče. Pokud odmítnete používání cookies, mohou existovat omezení v používání určitých oblastí naší webové stránky.

Kromě toho používáme následující soubory cookie, které používáme, pouze pokud jste nám dali svůj souhlas:

2. Funkční soubory cookie

umožněte našemu webovému serveru ukládat již poskytnuté informace (například registrované jméno) a nabízet vám vylepšené a personalizované funkce. Pokud tyto soubory cookie nepovolíte, některé z těchto služeb nemusí fungovat správně.

3. Výkonové cookies

umožní nám spočítat návštěvy a zdroje provozu, abychom mohli měřit a zlepšovat výkon našich webových stránek. Pomáhají nám odpovídat na otázky o tom, které stránky jsou nejoblíbenější, které jsou nejméně využívané a jak se návštěvníci pohybují po webu. Všechny informace shromážděné těmito cookies jsou agregovány, a proto jsou anonymní. Pokud tyto cookies nepovolíte, nemůžeme vědět, kdy jste navštívili náš web.

4. Marketingové cookies

mohou být umístěny na naše webové stránky našimi reklamními partnery. Používají se ke shromažďování informací o navštívených webech nebo k prezentaci reklam na míru. Neskladují přímo osobní údaje, ale jsou založeny na jedinečné identifikaci vašeho prohlížeče a internetového zařízení. Pokud tyto cookies nepovolíte, zažijete méně cílenou reklamu.

5. Podrobnosti o jednotlivých cookies

5.1. GOOGLE RECAPTCHA

Používáme službu reCAPTCHA od společnosti Google. Služba může vytvořit dotaz, který slouží k rozlišení, zda je vstup proveden člověkem nebo zda je zneužit automatizovaným mechanickým zpracováním. Dotaz zahrnuje odeslání IP adresy a veškerých dalších údajů požadovaných společností Google pro službu reCAPTCHA společnosti Google. Za tímto účelem bude váš vstup přenesen do Googlu a použit tam. Pokud je na tomto webu aktivována anonymizace IP, společnost Google v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru předem zkrátí vaši IP adresu. IP adresa přenášená vaším prohlížečem jako součást reCaptcha nebude sloučena s jinými daty Google. Na tato data se vztahují odlišné předpisy na ochranu dat společnosti Google. Další informace o pokynech společnosti Google pro ochranu údajů naleznete na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

5.2. PINTEREST

Službu Pinterest používáme na našich webových stránkách prostřednictvím Pinterest, Inc., 808 Brannan St, San Francisco, CA 94103, USA („Pinterest“). Prostřednictvím integrovaného tlačítka „Připnout“ na našem webu, Pinterest obdrží informace, že jste navštívili odpovídající stránku na našem webu. Pokud jste přihlášeni do Pinterestu, Pinterest může tuto návštěvu přiřadit k našemu webu k vašemu účtu Pinterest a tím propojit data. Data přenášená kliknutím na tlačítko „Připnout“ se ukládá společnosti Pinterest. Další informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů, jejich zpracování a použití, jakož i vašich právech a možnostech nastavení k ochraně vašeho soukromí najdete v informacích o ochraně dat společnosti Pinterest, ke kterým máte přístup na adrese https://policy.pinterest.com/cs/privacy-policy. Chcete-li zabránit společnosti Pinterest ve spojování vaší návštěvy našich webových stránek s vaším účtem Pinterest, musíte se před návštěvou našich webových stránek odhlásit ze svého účtu Pinterest.

5.3. PINTEREST TAG

Pomocí značky Pinterest používáme naše Pinterest kampaně podle potřeby, abychom je dále optimalizovali a měřili jejich konverzi. Tímto způsobem můžeme zajistit, aby námi iniciované reklamy Pinterest byly zobrazeny pouze těm uživatelům Pinterestu, kteří projevili zájem o naši nabídku, a zároveň zajistili, aby naše reklamy Pinterest odpovídaly potenciálnímu zájmu příslušného uživatele a neobtěžovaly ho. Můžeme také sledovat akce uživatelů Pinterestu poté, co viděli nebo klikli na jednu z našich reklam na Pinterestu. To nám pomáhá měřit konverzi příslušné kampaně pro statistické účely, průzkum trhu a účely fakturace. Během používání jsou zpracovávány následující informace:
• Informace o zařízení (např. typ, značka)
• Použitý operační systém (např. IOS 11)
• IP adresa použitého zařízení
• Čas přístupu k naší nabídce
• Typ a obsah kampaně a
• Reakce na příslušnou kampaň (např. kliknutím na tlačítko)
• ID zařízení, která se skládají z jednotlivých charakteristik vašeho koncového zařízení. Na základě těchto identifikátorů zařízení můžeme na vašem webu také rozpoznat vaše koncové zařízení.

Takto shromážděná data jsou pro nás anonymní a neposkytují nám žádné závěry o vaší identitě. Přihlaste se ke svému účtu Pinterest po návštěvě našich webových stránek nebo při návštěvě našich webových stránek. Když jste přihlášeni, je možné, že tato data budou uložena a zpracována společností Pinterest, o čemž bychom vás rádi informovali. Pinterest může být schopen propojit tato data s vaším účtem Pinterest a také je používá pro své vlastní reklamní účely. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Pinterest: https://policy.pinterest.com/cs/privacy-policy.

5.4. BING ADS

Na našem webu používáme reklamy Bing, sledování konverzí od společnosti Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA (dále jen „Microsoft Bing Ads“). Reklamy Microsoft Bing umístí do vašeho počítače soubor cookie, pokud jste se dostali na náš web prostřednictvím reklamy Microsoft Bing. Tímto způsobem je vidět, že někdo klikl na reklamu a byl přesměrován na náš web a dosáhl dříve určené cílové stránky (konverzní stránky). Zjistíme pouze celkový počet uživatelů, kteří klikli na reklamu Bing a poté byli přesměrováni na konverzní stránku. Nejsou zveřejněny žádné osobní informace o totožnosti uživatele. Další informace o ochraně dat a souborech cookie používaných reklamami Microsoft Bing Ads lze nalézt na webu společnosti Microsoft na adrese https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

5.5. SLUŽBY GOOGLE GOOGLEADSERVICES / GOOGLE ADWORDS CONVERSION TRACKING

Náš web používá soubory cookie pro tzv. „Sledování konverzí“, když kliknete na reklamu umístěnou společností Google. To slouží k rozpoznání, zda návštěvník narazil na náš web prostřednictvím reklamy Google. Google používá soubory cookie, které jsou uloženy ve vašem počítači a umožňují analýzu používání webu. Pokud se chcete o těchto metodách dozvědět více, klikněte zde: https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated.

5.6. GOOGLE DOUBLECLICK

Doubleclick by Google je služba od společnosti Google, která nastavuje soubory cookie, aby vám zobrazovaly reklamy, které jsou pro vás relevantní. Prohlížeči je přiřazeno pseudonymní identifikační číslo (ID), aby bylo možné zkontrolovat, které reklamy se ve vašem prohlížeči zobrazily a které reklamy byly vyvolány. Soubory cookie neobsahují žádné osobní údaje. Použití cookies DoubleClick umožňuje společnosti Google a jejím partnerským webům umisťovat reklamy na základě předchozích návštěv na našich nebo jiných webových stránkách na internetu. Google předává data třetím stranám pouze na základě právních předpisů nebo v rámci zpracování údajů o objednávce. Google za žádných okolností nebude kombinovat vaše data s ostatními daty shromážděnými společností Google.

5.7. GOOGLE WEBFONT

Webfonty Google (http://www.google.com/webfonts/) slouží k vizuálnímu zlepšení prezentace různých informací na našem webu. Webová písma jsou při vyvolání webové stránky přenesena do mezipaměti prohlížeče, takže je lze použít pro zobrazení. Pokud prohlížeč nepodporuje webové rozhraní Google nebo znemožňuje přístup, text se zobrazí standardním písmem. Data, která jsou přenášena v souvislosti se zobrazením stránky, jsou odesílána do domén specifických pro zdroje, například fonts.googleapis.com nebo fonts.gstatic.com. Nebudete spojeni s daty, která mohou být shromažďována nebo používána v souvislosti s paralelním používáním ověřených služeb Google, jako je Gmail. Můžete nastavit prohlížeč tak, aby servery Google nenačítaly písma (např. instalací doplňků, jako je NoScript nebo Ghostery pro Firefox.) Pokud váš prohlížeč nepodporuje písma Google nebo použijete nastavení pro zákat, text je zobrazen standardním písmem systému. Informace o podmínkách ochrany dat ve Webfontech Google naleznete na adrese: https://developers.google.com/fonts/faq#Privacy.

5.8. ANALYTIKA GOOGLE S ANONYMIZAČNÍ FUNKCÍ

Na našem webu používáme cookies z Google Analytics, webové analýzy od Googlu. To umožňuje přiřadit data, relace a interakce mezi více zařízeními k pseudonymnímu ID uživatele, a tak analyzovat aktivity uživatele napříč zařízeními. Google Analytics používá soubory cookie, které umožňují analýzu vašeho používání webu. Pokud je na tomto webu aktivována anonymizace IP, společnost Google v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru předem zkrátí vaši IP adresu. Rádi bychom zdůraznili, že na tomto webu byla služba Google Analytics rozšířena o anonymizaci IP, aby byla zaručena anonymita shromažďování IP adres (tzv. IP masking). IP adresa přenášená vaším prohlížečem jako součást Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji Google. Další informace o podmínkách používání a ochraně údajů naleznete na adrese https://policies.google.com/. Jménem provozovatele tohoto webu použije společnost Google tyto informace k vyhodnocení vašeho používání webu, k sestavování zpráv o činnosti na webu a k poskytnutí dalších služeb souvisejících s činností na webu a používáním internetu provozovateli webu. Právním základem pro používání Google Analytics je váš souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Příjemcem shromážděných údajů je společnost Google. Data, která nám zašlete a která jsou propojena s cookies, ID uživatele nebo reklamními ID, budou po 14 měsících automaticky smazána. Data, jejichž doba uchovávání vypršela, se jednou měsíčně vymažou. Stejně jako u všech souborů cookie můžete svůj souhlas kdykoli odvolat, viz část XI. Kromě toho můžete společnosti Google zabránit ve shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webu (včetně vaší IP adresy) a ve zpracování těchto dat společností Google na adrese https://tools.google.com/ Nainstalujte dlpage / gaoptout. Cookies s odhlášením brání budoucímu shromažďování vašich údajů při návštěvě tohoto webu. Chcete-li zabránit tomu, aby Google Analytics shromažďoval data na různých zařízeních, musíte provést odhlášení ve všech použitých systémech.

5.9. GOOGLE REMARKETING

Tento web používá remarketingovou funkci od společnosti Google. Tato funkce se používá k prezentaci návštěvníků webových stránek se zájmově orientovanými reklamami v reklamní síti Google. Tato technologie nám umožňuje umisťovat automaticky generovanou cílenou reklamu po vaší návštěvě našeho webu. Reklamy jsou založeny na produktech a službách, na které jste klikli při poslední návštěvě našeho webu. Google obvykle ukládá informace, jako je váš webový požadavek, adresa IP, typ prohlížeče, jazyk prohlížeče, datum a čas vašeho požadavku. Tyto informace se používají k přiřazení webového prohlížeče ke konkrétnímu počítači. Na stránkách reklamní sítě Google lze pak návštěvníkovi nabídnout reklamy, které se vztahují k obsahu, který návštěvník dříve vyvolal na webech, které používají remarketingovou funkci společnosti Google. Pokud jste souhlasili s použitím https://www.google.com/settings/u/0/ads/ authenticated, že vaše historie prohlížeče bude propojena společností Google s vaším účtem Google a informace z vašeho účtu Google budou použity k personalizaci vašich reklam, remarketingová funkce probíhá také na různých zařízeních. Vaše ID Google je shromažďováno společností Google a používá se k detekci napříč zařízeními. Podle vlastních informací Google v tomto procesu obecně neshromažďuje žádné osobní údaje. Další informace o tom, jak Google používá soubory cookie, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google.

5.10. AUDIENCE GOOGLE ANALYTICS (GA)

Naše webové stránky používají službu GA Audience, službu společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (dále jen GA Audience). GA Audience mimo jiné používá soubory cookie, které jsou uloženy v počítači a dalších mobilních zařízeních (např. smartphony, tablety atd.) a které umožňují analýzu použití příslušných zařízení. Některá data jsou vyhodnocena napříč zařízeními. Google Audience má přístup k souborům cookie vytvořeným pomocí Google Adwords a Google Analytics. Další informace o ochraně údajů při používání služby GA Audience naleznete na následujícím odkazu: https://support.google.com/analytics/answer/2700409

5.11. VIMEO PLUGINY

Mimo jiné používáme pro integraci videí poskytovatele Vimeo. Vimeo provozuje společnost Vimeo, LLC se sídlem na 555 West 18th Street, New York, New York 10011. Na některých našich webových stránkách používáme pluginy od Vimeo. Pokud vyvoláte weby dodávané s takovým pluginem, naváže se připojení k serverům Vimeo a zobrazí se plugin. Tím se serveru Vimeo sdělí, které z našich webových stránek jste navštívili. Pokud jste přihlášeni jako člen Vimeo, Vimeo přiřadí tyto informace vašemu osobnímu uživatelskému účtu. Při použití pluginu, kliknutím na tlačítko Start videa se tyto informace přiřadí také vašemu uživatelskému účtu. Další informace o zpracování dat a informace o ochraně dat společností Vimeo naleznete na adrese https://vimeo.com/privacy.

5.12. YOUTUBE V ROZŠÍŘENÉM REŽIMU OCHRANY SOUKROMÍ

Ke vkládání videí používáme YouTube. Videa jsou vkládána v režimu rozšířené ochrany dat. Stejně jako většina webových stránek však i YouTube používá soubory cookie ke shromažďování informací o návštěvnících svých webových stránek. YouTube je používá mimo jiné ke shromažďování statistik videa, k předcházení podvodům a ke zlepšení jejich výkonu. To také vede k připojení k síti Google DoubleClick. Pokud spustíte video, mohlo by to spustit další operace zpracování dat. Nemáme na to žádný vliv. Další informace o ochraně údajů na YouTube naleznete v jejich prohlášení o ochraně dat na adrese: http://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube.

5.13. SEGMENT
Využíváme službu Segment od společnosti Segment Inc., 101 15th St San Francisco, CA 94103, USA („Segment“). Segment od Vás shromažďuje a ukládá data, ze kterých lze pomocí pseudonymů vytvářet profily použití. Tyto profily použití se používají k analýze Vašeho chování při používání a jsou vyhodnocovány za účelem zlepšení naší nabídky pro Vás. K tomuto účelu mohou být použity soubory cookie, které umožňují rozpoznání, když znovu navštívíte naše webové stránky. Pseudonymizované uživatelské profily se neslučují s osobními údaji o nositeli pseudonymu. Příslušné údaje mohou být v případě potřeby přenesena na servery Segment v USA a tam uložena. Právním základem je rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti ze dne 10. července 2023 (tzv. Data Privacy Framework) v souladu s čl. 45 GDPR nebo čl. 49 odst. 1 a) GDPR ve spojení s Vaším souhlasem. Právním základem pro zpracování Vašich údajů je Váš souhlas, čl. 6 odst. 1 věta 1 a) GDPR ve spojení s § 25 odst. 1 TTDSG (Německý zákon o ochraně dat a ochraně soukromí v telekomunikacích a telemédiích). To znamená, že tuto službu nebudeme používat, pokud s jejím používáním nedáte souhlas. Svůj souhlas můžete s účinností do budoucna kdykoli odvolat, nejsnáze prostřednictvím našeho Správce souhlasů. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Segment: https://segment.com/docs/legal/privacy/.

5.14. HOTJAR
Používáme službu webové analýzy Hotjar od Hotjahr Limited, Dragonara Road, Paceville St. Julian's STJ 3141, Malta („Hotjar“). Hotjar používá soubory cookie a další technologie, aby mohl analyzovat a vyhodnocovat Vaše chování při používání a interakce s našimi webovými stránkami. To nám pomáhá optimalizovat Vaši uživatelskou zkušenost na našich webových stránkách tím, že lépe porozumíme zkušenostem našich uživatelů na našich webových stránkách (např. kliknutí, posouvání, pohyby myši). Vaše IP adresa je před vyhodnocením statistik využití zkrácena, aby nebylo možné vyvozovat žádné přímé závěry o Vaší identitě. Právním základem pro zpracování Vašich údajů je Váš souhlas, čl. 6 odst. 1 věta 1 a) GDPR ve spojení s § 25 odst. 1 TTDSG (Německý zákon o ochraně dat a ochraně soukromí v telekomunikacích a telemédiích). To znamená, že tuto službu nebudeme používat, pokud s jejím používáním nedáte souhlas. Svůj souhlas můžete s účinností do budoucna kdykoli odvolat, nejsnáze prostřednictvím našeho Správce souhlasů. Další informace naleznete v části „o službě Hotjar“ na adrese https://help.hotjar.com/hc/en-us/categories/115001323967-About-Hotja.

5.15. BRAZE
Ke komunikaci s Vámi na našich webových stránkách a k pochopení funkce a používání našeho mobilního obsahu na Vašem zařízení používáme službu webové analýzy Braze od společnosti Braze, Inc, 318 West 39th Street, 5th Floor, New York, New York 10018, USA, („Braze"). Zobrazujeme například vyskakovací okna s možností interakce. Braze se také používá k zasílání push oznámení v naší aplikaci. Braze používáme také k zasílání personalizovaných propagačních akcí a informací o našich produktech. Braze používáme také k tomu, abychom Vás informovali o položkách, které jste zapomněli v nákupním košíku. Příslušné údaje mohou být přeneseny na servery Braze v USA a tam uloženy. Právním základem je rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně údajů ze dne 10. července 2023 (tzv. rámec ochrany osobních údajů) podle čl. 45 GDPR nebo čl. 49 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s Vaším souhlasem. Právním základem pro zpracování Vašich údajů je Váš souhlas, čl. 6 odst. 1 věta 1 a) GDPR ve spojení s § 25 odst. 1 TTDSG (Německý zákon o ochraně dat a ochraně soukromí v telekomunikacích a telemédiích). To znamená, že tuto službu nebudeme používat, pokud jste k jejímu používání nedali souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna, a to nejsnáze prostřednictvím našeho Správce souhlasů.

5.16. CRITEO
Na našich webových stránkách a v naší aplikaci používáme také remarketingový nástroj společnosti Criteo, SA, 32 Rue Blanche, 75009 Paříž, Francie, abychom Vám na partnerských webových stránkách a v aplikacích zobrazovali personalizované reklamy na produkty, které Vás zajímají, na základě produktů, na které jste klikli na našich webových stránkách nebo v naší aplikaci. Za tímto účelem jsou výše uvedené údaje o Vašem předchozím chování při prohlížení stránek společností Criteo propojeny s jedinečným identifikátorem, jako je identifikační soubor cookie nebo jiná podobná technologie (např. identifikátory mobilní reklamy a technologie, které nejsou založeny na souborech cookie). Právním základem podle zákona o ochraně osobních údajů je Váš souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů ve spojení s § 25 odst. 1 TTDSG (Německý zákon o ochraně dat a ochraně soukromí v telekomunikacích a telemédiích). Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna - nejsnáze prostřednictvím našeho Správce souhlasů se soubory cookie nebo prostřednictvím následujícího odkazu https://www.criteo.com/de/privacy/disable-criteo-services-on-internet-browsers/ - jeho odvolání. Pokud společnost Criteo předává osobní údaje do zemí mimo EU nebo EHP, činí tak na základě rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně podle čl. 45 GDPR nebo na základě vhodných záruk ochrany údajů podle čl. 46 GDPR, např. uzavření standardních smluvních doložek EU. Vaše údaje budou vymazány, jakmile již nebudou pro uvedené účely zpracování potřebné. Další informace o zpracování Vašich údajů společností Criteo najdete zde: http://www.criteo.com/de/privacy .

5.17. KLEAR
Využíváme službu influencer marketingu Klear od společnosti Meltwater Deutschland GmbH, Jannowitz Centre, Brückenstrasse 6, 10179 Berlín. Ta nám umožňuje nastavit programy influencer marketingu, měřit a analyzovat kampaně influencerů. Společnost Klear používá soubory cookie ke sledování úspěšnosti kampaní na našich webových stránkách. Tyto analýzy nám mimo jiné pomáhají vyhledávat influencery na sociálních sítích podle regionů, jazyků, odvětví, hashtagů a předchozích spoluprací a přijímat rozhodnutí založená na datech o naší strategii influencer marketingu. Právním základem pro zpracování Vašich údajů je Váš souhlas, čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) GDPR ve spojení s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b) GDPR. § 25 odst. 1 TTDSG (Německý zákon o ochraně dat a ochraně soukromí v telekomunikacích a telemédiích). To znamená, že tuto službu nebudeme využívat, pokud jste k jejímu využívání nedali souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna, a to nejsnáze prostřednictvím našeho Správce souhlasů. Více informací o dodržování ochrany osobních údajů společností Braze naleznete zde: https://klear.com/legal/cookies ; https://klear.com/legal/privacy-notice-for-influencers.

5.18. FACEBOOK CUSTOM AUDIENCE
Na našich webových stránkách používáme Facebook Custom Audiences s tzv. pixelovou funkcí („Facebook Pixel") a konverzní API na straně serveru společnosti Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko („Meta"), abychom mohli zobrazovat zájmově orientovanou reklamu („Facebook Ads") při návštěvě sociální sítě Facebook nebo jiných aplikací a webových stránek spojených s Facebookem a měřit chování uživatelů. Právním základem pro zpracování Vašich údajů je Váš souhlas, čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. a GDPR ve spojení s. § 25 odst. 1 TTDSG (Německý zákon o ochraně dat a ochraně soukromí v telekomunikacích a telemédiích). To znamená, že tyto reklamní nástroje nepoužíváme, pokud jste nedali souhlas s používáním Facebook Custom Audiences nebo pixelů Facebooku. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna, a to nejsnáze prostřednictvím našeho Správce souhlasů. Kromě toho, pokud jste přihlášeni ke svému účtu na Facebooku, můžete vznést námitku proti zpracování údajů také prostřednictvím následujícího odkazu: https://www.facebook.com/adpreferences/ad_settings/?entry_product=account_settings_menu"> https://www.facebook.com/adpreferences/ad_settings/?entry_product=account_settings_menu. Po integraci Facebook Pixel na našich webových stránkách Váš prohlížeč automaticky naváže přímé spojení se servery společnosti Meta, takže webové události z vašeho prohlížeče mohou být prostřednictvím serverového spojení přenášeny přímo do společnosti Meta za účelem rozšířené synchronizace integrovaného Facebook Pixel. Tím Meta získá například informace o tom, že jste na našich webových stránkách klikli na určitou reklamu nebo produkt, což nám následně umožní zobrazovat Vám reklamy na základě Vašich zájmů. Pomocí Facebook Pixel a rozhraní API můžeme také sledovat účinnost reklam na Facebooku tím, že zjistíme, zda byli uživatelé po kliknutí na reklamu na Facebooku přesměrováni na naše webové stránky a zda provedli interakci s našimi produkty (tzv. konverze). Pokud jste zaregistrováni ve službě Meta, může Meta přiřadit návštěvu webové stránky k Vašemu účtu, protože Vaše osobní údaje, jako je e-mailová adresa, IP adresa, ID mobilního inzerenta, ID uživatele aplikace Facebook a ID uživatele stránky Facebook (dále jen "osobní údaje"), předáváme společnosti Meta v hashované podobě prostřednictvím Pixelu a částečně je obohacujeme o existující sledovací údaje. I když nejste na Facebooku zaregistrováni nebo jste se nepřihlásili, je možné, že Meta zjistí Vaše osobní údaje a použije je k vytvoření Vašeho profilu. Používáme také remarketingový nástroj Facebook Custom Audiences, který rovněž využívá Facebook Pixel, abychom Vám při návštěvě našich webových stránek nebo jiných webových stránek, které mají rovněž integrovaný Facebook Pixel, zobrazovali zájmové reklamy a učinili naše webové stránky pro Vás zajímavějšími. Shromážděné informace se ukládají na serverech společnosti Meta, mimo jiné v USA. V těchto případech společnost Meta uvedla, že zavedla standard, který odpovídá dřívějšímu štítu na ochranu soukromí mezi EU a USA, a slíbila, že při mezinárodním přenosu údajů bude dodržovat platné zákony o ochraně osobních údajů. Se společností Meta jsme se také dohodli na tzv. standardních doložkách o ochraně údajů, jejichž účelem je zachovat odpovídající úroveň ochrany údajů ve třetí zemi. Společnost Meta zpracovává tyto údaje jako náš zpracovatel. Podrobnosti o zpracování údajů naleznete ve smlouvě s uživatelem Facebooku: https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience in het privacybeleid: https://www.facebook.com/privacy/policy . Pokud jsou osobní údaje shromažďovány na našich webových stránkách pomocí zde popsaného nástroje a předávány společnosti Meta, neseme my a společnost Meta společnou odpovědnost za toto zpracování údajů (čl. 26 GDPR). Společná odpovědnost je omezena výhradně na shromažďování údajů a jejich předávání společnosti Meta. Zpracování prováděné společností Meta po předání není součástí společné odpovědnosti. Povinnosti, které nám společně přísluší, byly stanoveny ve smlouvě o společném zpracování. Text dohody naleznete na adrese: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Podle této dohody odpovídáme za poskytnutí informací o ochraně údajů při používání nástroje Facebook a za bezpečnou implementaci nástroje na našich webových stránkách v souladu se zákonem o ochraně údajů.

5.19. Google Customer Match
Používáme službu Google Customer Match od společnosti Google, která nám umožňuje zobrazovat návštěvníkům našich webových stránek reklamu založenou na zájmech na základě jejich předchozího chování při prohlížení našich webových stránek a webových stránek třetích stran, jakož i v aplikacích a e-mailech. Společnost Google k tomuto účelu používá soubory cookie nebo reklamní ID. Příslušné údaje mohou být přeneseny na servery společnosti Google v USA a tam uloženy. Právním základem je rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně osobních údajů ze dne 10. července 2023 (tzv. rámec ochrany osobních údajů) podle čl. 45 GDPR nebo čl. 49 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s Vaším souhlasem. Právním základem pro zpracování Vašich údajů je Váš souhlas, čl. 6 odst. 1 věta 1 a) GDPR ve spojení s § 25 odst. 1 TTDSG (Německý zákon o ochraně dat a ochraně soukromí v telekomunikacích a telemédiích). To znamená, že tuto službu nebudeme používat, pokud jste k jejímu používání nedali souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna, a to nejsnáze prostřednictvím našeho Správce souhlasů. Pokud si přejete zabránit přijímání zájmově orientované reklamy od společnosti Google Customer Match, můžete se z ní odhlásit také prostřednictvím následujících webových stránek: http://www.networkadvertising.org/choices/; http://www.youronlinechoices.com/. Další informace o dodržování ochrany osobních údajů společností Google najdete zde: https://support.google.com/google-ads/answer/6334160?sjid=2821624592503930728-EU .

X. Bezpečný přenos dat a bezpečnost dat

Podnikli jsme technická a administrativní bezpečnostní opatření k ochraně vašich osobních údajů před ztrátou, zničením, manipulací a neoprávněným přístupem. Všichni naši zaměstnanci a poskytovatelé služeb, kteří pro nás pracují, jsou povinni dodržovat platné zákony na ochranu údajů.
Kdykoli shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje, jsou během přenosu šifrována. To znamená, že vaše data nemohou být zneužita třetími stranami. Naše bezpečnostní opatření podléhají neustálému zlepšování a naše prohlášení o ochraně údajů se neustále revidují.

XI. Vaše práva

Máte právo na informace, opravu, vymazání nebo omezení zpracování vašich uložených dat, právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost dat a stěžovat si v souladu s požadavky zákona o ochraně dat.

• Právo na informace
Můžete si od nás vyžádat informace o tom, zda a do jaké míry zpracováváme vaše údaje.

• Právo na opravu
Pokud zpracováváme vaše údaje, které jsou neúplné nebo nesprávné, můžete kdykoli požádat o jejich opravu nebo doplnění.

• Právo na zrušení
Můžete nás požádat o vymazání vašich údajů, pokud je zpracováváme nezákonně nebo pokud zpracování nepřiměřeně narušuje vaše legitimní zájmy ochrany. Upozorňujeme, že mohou existovat důvody, které brání okamžitému smazání, např. v případě zákonem stanovených požadavků na uchovávání. Bez ohledu na uplatnění vašeho práva na vymazání vaše data okamžitě a úplně smažeme, pokud v tomto ohledu neexistují žádné právní nebo právní požadavky na uchovávání.

• Právo na omezení zpracování
Můžete nás požádat, abychom omezili zpracování vašich údajů, pokud budete zpochybňovat přesnost údajů po dobu, která nám umožní ověřit správnost údajů. V případě, že je zpracování údajů nezákonné, odmítnete je však smazat a namísto toho chcete požádat o omezení jejich použití,
- data již nepotřebujeme k zamýšlenému účelu, ale stále je potřebujete k uplatnění nebo obhajobě právních nároků, nebo
- jste vznesli námitku proti zpracování údajů.

• Právo na přenositelnost dat
Můžete požádat, abychom vám podali údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu a můžete je bez jakýchkoli překážek předat jiné zodpovědné osobě za předpokladu, že - tato data jsme založili na souhlasu, který jste dali a odvolali, nebo abyste splnili smlouvu mezi námi, a - toto zpracování se provádí pomocí automatizovaných postupů. Pokud je to technicky proveditelné, můžete požádat, abychom vaše údaje předali přímo jiné odpovědné osobě.

• Právo na protest
Pokud vaše data zpracujeme pro legitimní zájem, můžete kdykoli proti tomuto zpracování dat vznést námitku; to by se vztahovalo také na profilování založené na těchto ustanoveních. Vaše data dále nebudeme zpracovávat, pokud nebudeme moci prokázat přesvědčivé důvody pro zpracování hodné ochrany, které převažuje nad vašimi zájmy, právy a svobodou nebo že zpracování slouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků. Zpracování vašich údajů za účelem přímé reklamy můžete kdykoli rozporovat bez udání důvodu.

• Právo podat stížnost
Pokud se domníváte, že při zpracování vašich údajů porušujeme lokální nebo evropské právní předpisy o ochraně údajů, žádáme vás, abyste nás kontaktovali, abychom objasnili jakékoli dotazy. Máte samozřejmě také právo obrátit se na dozorový orgán, který je za vás odpovědný, na příslušný státní úřad pro dohled nad ochranou údajů. Pokud chcete uplatnit jedno z výše uvedených práv proti nám, obraťte se na našeho pracovníka pro ochranu údajů. V případě pochybností můžeme požádat o doplňující informace k potvrzení vaší totožnosti.

XII. ZMĚNY TÉTO POLITIKY OCHRANY SOUKROMÍ

Vyhrazujeme si právo změnit naše zásady ochrany osobních údajů, pokud by to bylo nutné kvůli novým technologiím. Pokud dojde k zásadním změnám v tomto prohlášení o ochraně údajů, oznámíme je na našem webu.

Od července 2020