Ochrana osobních údajů


Provozovatel internetového servisu Westwing.cz uchovává a zpracovává osobní údaje za těchto podmínek:


1. Westwing.cz chrání osobní údaje Uživatelů před, během a po nákupu na internetu. Firma Westwing prohlašuje, že bude vždy s náležitou péčí uchovávat a zpracovávat Vaše osobní údaje. Týká se to zejména spolupráce s partnery a třetími osobami.


2. Westwing.cz uchovává, eviduje a zpracovává osobní údaje v souladu s platnými předpisy. Používá je, pokud je to nezbytně nutné pro účely spojené se smlouvou mezi Westwing.cz a Uživatelem a také pro přípravu nabídek. Informace, které Uživatelé poskytli s výslovným souhlasem k jejich následnému zpracováním, mohou být předány jiným závislým subjektům, nadřízeným organizačním složkám anebo spolupracujícím subjektům nebo fyzickým osobám k dalšímu zpracování v souvislosti s naší nabídkou.


3. Anonymní profily Uživatelů mohou být použity k vnitropodnikovému průzkumu trhu a k vylepšení naší obchodní nabídky. Za osobní údaje se považují veškeré údaje, které nám Uživatel našeho internetového Servisu Westwing.cz poskytl, a díky kterým jej lze jednoznačně identifikovat (příjmení, adresní údaje, telefonní číslo pevné linky nebo mobilu). Osobní údaje jsou zasílány po Internetu v zašifrované podobě pomocí protokolu SSL. Pomocí technických a organizačních prostředků chráníme naše internetové stránky před výpadky systému nebo pozměnění či ztráty dat.


4. Na stránce Westwing.cz jsou zpracovávány a uložené data pomocí technologie Google Analytics (www.google.com) pro optimalizační účely. Data získáváme díky názvu profilu Uživatele. Pro tento účel lze nakonfigurovat použití cookies. Takto získané údaje může společnost Westwing Home & Living Poland sp. z o.o. využit pro účely prezentace vylepšené obchodní nabídky s důrazem na individuální potřeby a zaměření uživatelů. Takto získané údaje však nebudou nikdy poskytovány třetím osobám. Uživatelé servisu Westwing.cz si mohou v nastavení prohlížeče nastavit odmítání cookies tak, jak je to popsáno v bodě 5. Dovolujeme si však upozornit, že odmítání souborů cookies zapříčiní, že Uživatel nebude moci využívat všechny funkcionality Servisu Westwing.cz.


5. Westwing.cz používá soubory cookies (malé datové pakety s konfiguračními údaji, které například prozrazují informace o používaném rozlišení nebo IP adrese) pro účely vylepšení produktové nabídky. Uživatel může ve svém prohlížeči odmítnout cookies (bližší informace lze nalézt v nabídce „Nástroje“ – příkaz „Možnosti internetu“ v nástrojové liště libovolného prohlížeče). Upozornění: uživatel musí povolit soubory cookies pokud chce objednávat výrobky na Westwing.cz.


6. Uživatel vyslovuje souhlas s poskytnutím jeho osobních údajů třetím osobám, pokud je to nezbytně nutné a žádoucí pro účely realizace smluvních podmínek mezi Westwing.cz a uživatelem nebo také v případě, kdy je nutné připravit nebo vylepšit obchodní nabídky.


7. Westwing.cz pravidelně informuje svého uživatele o všech svých obchodních nabídkách. Uživateli přísluší právo kdykoliv odmítnout zasílání takových informací. Sdělení o možnosti zakázat pravidelné zasílání newsletteru je připojené na konci každé zprávy o prodejní akci.


8. Uživatel může kdykoliv odmítnout aby:
a) Servis Westwing.cz dále zpracovával jeho osobní údaje pro marketingové účely a to bez udání jakéhokoliv důvodu. Lze tak učinit zasláním e-mailové zprávy na elektronickou adresu: unsubscribe@westwing.cz anebo na adresu: pomoc@westwing.cz
b) mu byl zasílán newsletter bez uvádění jakéhokoliv důvodu. Lze tak učinit zasláním e-mailové zprávy na elektronickou adresu: unsubscribe@westwing.cz, kliknutím na příslušný odkaz na konci newsletteru nebo pomocí záložky „Mé nastavení newsletteru” na stránce www.westwing.cz.


9. Jako člen Westwing může každý uživatel zvát k členství a tím i ke vstupu do klubu Westwing jiné osoby. Musí to být skutečné osoby, které uživatel osobně zná. Společnost Westwing zasílá takovým doporučeným osobám pouze jednu pozvánku a nevyužívá takto získané osobní údaje k žádným jiným účelům.


10. Každý člen Westwing má právo na informace o tom, jaké údaje o něm Servis Westwing shromažďuje a přísluší mu právo na provádění změn v těchto údajích. Taktéž může nechat své osobní údaje zablokovat anebo požádat o jejich odstranění. V takovém případě, nebo vyskytnou-li se jakékoliv dotazy, přání nebo návrhy, lze kontaktovat Servis na elektronické adrese: osobniudaje@westwing.cz. Zároveň musí mít uživatel na paměti, že pokud dojde k odstranění osobních údajů, pak společnost Westwing není schopna nadále plnit smluvní podmínky vůči takovému uživateli.


11. Westwing.cz pomocí sociálního pluginu (angl. Social Plugins) odkazuje na sociální síť Facebook.com, spravovanou společnosti Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Odkazy jsou označené logem portálu, jeho ikonou nebo nápisem "Facebook Social Plugin". V případě, že uživatel otevře internetovou stránku s takovým odkazem na sociální síť, prohlížeč vytvoří přímé spojení se serverem Facebook. Obsah pluginu je portálem Facebook.com přímo nasměrován do prohlížeče a díky němu spojen s internetovou stránkou. Společnost Westwing Home & Living Poland sp. z o.o. nemůže v žádném případě ovlivnit velikost dat, které si Facebook stahuje pomocí takového pluginu. Společnost Westwing pouze eviduje, že uživatel přešel na jinou internetovou stránku pomocí tohoto odkazu. Pokud je navíc uživatel vlastníkem profilu na Facebooku, pak společnost Westwing může přiřadit jeho návštěvy profilu na Facebooku. Pokud si uživatelé Facebooku nepřejí, aby tato sociální síť si jejich osobní údaje spojovala se společnosti Westwing, musí se před návštěvou facebookových stránek odhlásit ze servisu Westwing.cz. Informace o tom jaké osobní údaje si vyžaduje server Facebook , k jakému účelu je zpracovává a jak je následně používá, včetně toho jak si lze nastavit ochranu osobních údajů, najdou uživatelé v příslušné záložce, která pojednává o ochraně osobních údajů uživatelů na stránkách www.facebook.com.


12. Společnost Westwing si vyhrazuje právo kdykoliv v budoucnu upravit anebo pozměnit ochranu osobních údajů. O veškerých změnách budou členové nákupního klubu informováni s předstihem, v souladu s Všeobecnými obchodními podmínkami.


13. Veškeré dotazy anebo pochybnosti, které se týkají ochrany osobních údajů, Všeobecných obchodních podmínek nebo obecných podmínek pro používání Servisu Westwing.cz zasílejte prosím na elektronickou adresu: pomoc@westwing.cz.


Varšava (Polsko), 11. dubna 2012

Pravidla používání souborů cookies


1. Servis neeviduje automaticky žádné informace kromě údajů obsažených v souborech cookies.


2. Soubory cookies jsou informační údaje, hlavně textové soubory, které jsou uchovávané v koncovém zařízení uživatele Servisu a jsou určené k používání internetových stránek Servisu. Soubory cookies zpravidla obsahují název internetové stránky, ze které pocházejí (identifikace webu), časový údaj dle koncového zařízení a unikátní číselný kód.


3. Subjekt, který zaznamenává soubory cookies na koncovém zařízení uživatele, a který k ním má následně i přístup je operátor Servisu Westwing.cz se sídlem: ul. Twarda 18, 00-105 Varšava, Polsko.


4. Soubory cookies jsou používány pro: a) přizpůsobení obsahu internetových stránek Servisu preferencím a zájmům Uživatele a pro optimalizaci používání internetových stránek; tyto soubory pomáhají hlavně rozeznávat koncové zařízení uživatele Servisu a následně vhodně přizpůsobit vzhled internetové stránky s ohledem na uživatelovy preference a potřeby; b) tvorbu statistiky, která pomáhá pochopit, jak uživatelé Servisu používají jeho internetové stránky a tyto údaje lze následně použít pro vylepšení struktury a obsahu těchto stránek; c) úspěšné připojení uživatele Servisu (po přihlášení) tak, aby se uživatel nemusel při změně podstránky v rámci Servisu opětovně přihlásit a uvádět login a heslo;


5. v rámci Servisu se používají dva základní druhy souborů cookies: „relační“ nebo-li „dočasné” (session cookies) a „dlouhodobé” (persistent cookies). „Dočasné” soubory cookies jsou soubory, které jsou zapisovány na koncovém zařízení uživatele až do doby jeho odhlášení, opuštění sledované internetové stránky, nebo vypnutí internetového prohlížeče. „Dlouhodobé” soubory cookies jsou zapisovány v koncovém zařízení uživatele zpravidla dlouhodobě – časový interval je obsažen v samotném souboru cookies anebo jsou odstraňovány na pokyn uživatele.


6. V rámci Servisu jsou používány následující soubory cookies:
a) „nezbytně nutné” soubory cookies, které umožňují používat služby v rámci Servisu, např. ověřovací soubory cookies, které jsou používány pro zjištění pravé identity uživatele v rámci služeb Servisu;
b) soubory cookies, které slouží k zajištění bezpečnosti, např. jsou využívány ke zjišťování případných podvodných pokusů o přístup do Servisu;
c) „sběrné“ soubory cookies, které umožňují sběr údajů o způsobu používání internetových stránek Servisu;
d) „funkční” soubory cookies, které si „pamatují” jaké nastavení a jaké uživatelské rozhraní uživatel používá, např. v rozsahu výběru jazykového prostředí nebo regionu, ze kterého pochází, velikosti a druhu písma, vzhledu internetové stránky atd.;
e) „reklamní“ soubory cookies, které umožňují zaslat uživateli přesně cílenou reklamu s ohledem na jeho zájmy a preference.


7. V mnoha případech software, které nám umožňuje prohlížet internetové stránky (internetový prohlížeč) implicitně dovoluje uchovávat soubory cookies na počítači uživatele. Uživatele Servisu si mohou kdykoliv změnit nastavení souborů cookies. Tato nastavení si mohou změnit tak, že úplně odmítnou soubory cookies ve svém internetovém prohlížeči anebo si nastaví takovou volbu, že se koncové zařízení bude pokaždé dotazovat, zda povolí soubory cookies. Přesné informace o způsobu nastavení a druhu voleb, si každý uživatel může najít v menu svého internetového prohlížeče.


8. Operátor Servisu sděluje, že případná omezení v používání souborů cookies mohou omezit funkcionalitu webových stránek a služeb na internetových stránkách Servisu.


9. Obsah Pravidel pro používání souborů cookies byl čerpán z webu