Ochrana osobních údajů


Provozovatel internetové stránky Westwing.cz uchovává a zpracovává osobní údaje za těchto podmínek:


1. Westwing.cz chrání osobní údaje uživatelů před, během a po nákupu na internetu. Firma Westwing s náležitou péčí podle příslušných zákonů uchovává a zpracovává Vaše osobní údaje. Týká se to zejména spolupráce s partnery a třetími osobami.


2. Westwing.cz uchovává, eviduje a zpracovává osobní údaje v souladu s platnými předpisy. Používá je, pokud je to nezbytně nutné, pro účely spojené se smlouvou mezi Westwing.cz a uživatelem a také pro přípravu nabídek.


3. Anonymní údaje uživatelů mohou být použity k internímu průzkumu trhu a k vylepšení naší obchodní nabídky. Za osobní údaje se považují veškeré údaje, které nám uživatel naší internetové stránky Westwing.cz poskytl, a díky kterým jej lze jednoznačně identifikovat (jméno, příjmení, adresní údaje, telefonní číslo pevné linky nebo mobilu). Osobní údaje jsou zasílány po Internetu v zašifrované podobě pomocí protokolu SSL. Pomocí technických a organizačních prostředků chráníme naše internetové stránky před výpadky systému nebo pozměnění či ztráty dat.


4. Na stránce Westwing.cz jsou zpracovávána a uložena data pomocí technologie Google Analytics (www.google.com) pro optimalizační účely. Data získáváme díky názvu profilu uživatele. Pro tento účel lze nakonfigurovat použití cookies. Takto získané údaje může společnost Westwing Home & Living Poland sp. z o.o. využít pro účely prezentace vylepšené obchodní nabídky s důrazem na individuální potřeby a zaměření uživatelů. Takto získané údaje však nebudou nikdy poskytovány třetím osobám. Uživatelé stránky Westwing.cz si mohou v nastavení prohlížeče nastavit odmítání cookies tak, jak je to popsáno v bodě 5. Dovolujeme si však upozornit, že odmítání souborů cookies zapříčiní, že uživatel nebude moci využívat všechny dostupné funkce stránky Westwing.cz.


5. Westwing.cz používá soubory cookies (malé datové pakety s konfiguračními údaji, které například prozrazují informace o používaném rozlišení nebo IP adrese) pro účely vylepšení produktové nabídky. Uživatel může ve svém prohlížeči odmítnout cookies (bližší informace lze nalézt v nabídce „Nástroje“ – příkaz „Možnosti internetu“ v nástrojové liště libovolného prohlížeče). Upozornění: povolení využití souborů cookies je pro správnou funkci a možnost objednávek na Westwing.cz nezbytné.


6. Během registrace dojde k trvalému uložení souborů cookies (viz § 2 – PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES). Díky tomu se uživatel při každé návštěvě stránky nemusí znovu přihlašovat. Tato funkce nebude aktivní, pokud v nastavení prohlížeče budou soubory cookies zakázány.


7. V případě, že uživatel souhlasí, Westwing použije e-mailovou adresu, která byla zadána během registrace účtu na webových stránkách, k zasílání informací o aktuálně dostupných produktech. Westwing používá historii nákupů uživatele. Westwing pravidelně informuje svého uživatele o všech svých obchodních nabídkách, zejména prostřednictvím newsletteru.


8. Uživateli přísluší právo kdykoliv odmítnout zasílání takových informací. Sdělení o možnosti zakázat pravidelné zasílání newsletteru je připojenona konci každého newsletteru. Uživatel má také možnost upravit si zasílání newsletteru ve svém uživatelském účtu v záložce „Můj účet“, „Mé nastavení newsletteru. Uživatel má na výběr z několika variant: newsletter může být posílán denně, 3x týdně nebo jednou týdně.


9. Uživatel může kdykoliv odmítnout aby:
a) stránka Westwing.cz dále zpracovávala jeho osobní údaje pro marketingové účely a to bez udání jakéhokoliv důvodu. Lze tak učinit zasláním e-mailové zprávy na elektronickou adresu: pomoc@westwing.cz
b) mu byl zasílán newsletter bez uvádění jakéhokoliv důvodu. Lze tak učinit zasláním e-mailové zprávy na elektronickou adresu: unsubscribe@westwing.cz, kliknutím na příslušný odkaz na konci newsletteru nebo pomocí záložky „Mé nastavení newsletteru” na stránce www.westwing.cz.


10. Každý člen Westwing má právo na informace o tom, jaké údaje o něm stránka Westwing shromažďuje a přísluší mu právo na provádění změn v těchto údajích. Taktéž může nechat své osobní údaje zablokovat anebo požádat o jejich odstranění. V takovém případě, nebo vyskytnou-li se jakékoliv dotazy, přání nebo návrhy, prosíme o kontakt na emailové adrese pomoc@westwing.cz. Uživatel musí mít uživatel na paměti, že pokud dojde k odstranění osobních údajů, pak společnost Westwing není schopna nadále plnit smluvní podmínky vůči takovému uživateli.


11. Jako člen Westwing může každý uživatel zvát k členství a tím i ke vstupu do klubu Westwing jiné osoby. Musí to být skutečné osoby, které uživatel osobně zná. Společnost Westwing zasílá takovým doporučeným osobám pouze jednu pozvánku a nevyužívá takto získané osobní údaje k žádným jiným účelům.


12. Za účelem doručování objednávek Westwing zpřístupňuje osobní údaje uživatele firmám poskytujícím logistické služby, které zpracovávají tyto údaje jménem společnosti Westwing. Celou dobu však probíhá zvýšená bezpečnost.
Westwing využívá také služeb jiných společností, které poskytují specializované služby (zejména v oblasti zasílání e-mailů), které v náš prospěch zpracovávají osobní údaje uživatele v souladu s našimi pokyny (vše probíhá v souladu se zákonem Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění účinném od 6. října 2016).


13. Westwing.cz pomocí sociálního pluginu (angl. Social Plugins) odkazuje na sociální síť Facebook.com, spravovanou společnosti Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Odkazy jsou označené logem portálu, jeho ikonou nebo nápisem "Facebook Social Plugin". V případě, že uživatel otevře internetovou stránku s takovým odkazem na sociální síť, prohlížeč vytvoří přímé spojení se serverem Facebook. Obsah pluginu je portálem Facebook.com přímo nasměrován do prohlížeče a díky němu spojen s internetovou stránkou. Společnost Westwing Home & Living Poland sp. z o.o. nemůže v žádném případě ovlivnit velikost dat, které si Facebook stahuje pomocí takového pluginu. Společnost Westwing pouze eviduje, že uživatel přešel na jinou internetovou stránku pomocí tohoto odkazu. Pokud je navíc uživatel vlastníkem profilu na Facebooku, pak společnost Westwing může přiřadit jeho návštěvy profilu na Facebooku. Pokud si uživatelé Facebooku nepřejí, aby tato sociální síť si jejich osobní údaje spojovala se společnosti Westwing, musí se před návštěvou facebookových stránek odhlásit ze servisu Westwing.cz. Informace o tom jaké osobní údaje si vyžaduje server Facebook, k jakému účelu je zpracovává a jak je následně používá, včetně toho jak si lze nastavit ochranu osobních údajů, najdou uživatelé v příslušné záložce, která pojednává o ochraně osobních údajů uživatelů na stránkách https://www.facebook.com.


14. Je-li uživatel zároveň vlastníkem konta na Facebooku, může se na naši stránku přihlásit pomocí svého uživatelského jména a hesla na Facebook. Za účelem vytvoření účtu na stránce Westwing, jsou pobírána data z uživatelského profilu na Facebooku. Pro podporu této funkce prohlížeč uživatele při první návštěvě stránky Westwing stáhne skript z Facebooku. V tomto momentě se Facebook může dozvědět o návštěvě uživatele na stránce Westwing. Jestliže se uživatel rozhodne na stránce Westwing použít variantu „Přihlásit se přes Facebook“, Facebook stránce Westwing poskytne některé informace o uživateli. Proto je nutné na Facebooku potvrdit, že veškeré informace na profilu, jako jsou (jméno a příjmení, profilová fotografie, věk, pohlaví, jazyk, národnost a další veřejné informace), seznam přátel a emailová adresa, kterou uživatel používá na Facebooku, budou zpřístupněny stránce Westwing. Schopnost konfigurace varianty „Přihlásit se přes Facebook“ je velice omezená. V souvislosti s tím není možné předem vybrat, která data budou stránce Westwing zpřístupněna. Zase ukládáme pouze ta data, která jsou nezbytná pro registraci na stránce Westwing (emailová adresa, jméno, příjmení uživatele – viz. 3. bod).


15. Westwing používá reklamní systém Google Adwords, služby poskytované společností Google Inc. se sídlem v USA („Google“). Westwing čerpá ze služeb, které umožňují sledování konverzí. Pokud se uživatel dostane na stránku Westwing díky Google, Google AdWords reklamě, dojde k zapsání souboru cookies, které nám umožní získat statistické údaje na téma aktivnosti uživatele na stránce Westwing (např. počet registrací, množství objednaného zboží během první objednávky vytvořené díky čerpání z AdWords).
Více informací týkající se sledování konverzí, včetně toho, jakým způsobem dochází ke sběru dat Cookies, najdete na této stránce: https://www.google.com/intl/cs/analytics/


16. Westwing používá služby DoubleClik Campaign Manager poskytované společností Google Inc., se sídlem v USA. Díky této službě se můžeme dostat k uživatelům, kteří navštívili naši webovou stránku Westwing.cz prostřednictvím reklamních banerů. Reklamy se zobrazují na partnerských stránkách na základě Cookies a analýzy činnosti uživatelů. Analýza byla provedena s použitím pseudonymů – žádnému profilu uživatele nebylo přiřazeno jméno ani příjmení. Uživatel může kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním údajů ze strany Google Inc.: http://www.google.com/settings/ads/onweb


17. Westwing také používá Facebook Custom Audiences Tool, který provozuje Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Tento systém umožňuje Facebooku umístit bannerovou reklamu naším jménem na stránku Facebook. V průběhu dochází k zašifrování emailu uživatele. Pokud je uživatel Westwing rovněž uživatelem Facebook, Facebook bude mít k dispozici údaje o uživateli.
Kromě toho používáme nástroje Facebook „Lookalike Audiences“, které umísťují bannerové reklamy na profilech podobných našim uživatelům. Podrobnější informace najdete: https://www.facebook.com/business


18. Společnost Westwing si vyhrazuje právo kdykoliv v budoucnu upravit anebo pozměnit ochranu osobních údajů. O veškerých změnách budou členové nákupního klubu informováni s předstihem, v souladu s Všeobecnými obchodními podmínkami.


19. Veškeré dotazy anebo pochybnosti, které se týkají ochrany osobních údajů, Všeobecných obchodních podmínek nebo obecných podmínek pro používání Servisu Westwing.cz zasílejte prosím na elektronickou adresu: pomoc@westwing.cz.Varšava (Polsko), 8. listopadu 2016

Pravidla používání souborů cookies


1. Stránka westwing.cz neeviduje automaticky žádné informace kromě údajů obsažených v souborech cookies.


2. Soubory cookies jsou informační údaje, hlavně textové soubory, které jsou uchovávané v koncovém zařízení uživatele Servisu a jsou určené k používání internetových stránek Servisu. Soubory cookies zpravidla obsahují název internetové stránky, ze které pocházejí (identifikace webu), časový údaj dle koncového zařízení a unikátní číselný kód.


3. Subjekt, který zaznamenává soubory cookies na koncovém zařízení uživatele, a který k ním má následně i přístup je operátor Servisu Westwing.cz se sídlem: ul. Twarda 18, 00-105 Varšava, Polsko.


4. Soubory cookies jsou používány pro: a) přizpůsobení obsahu internetových stránek Servisu preferencím a zájmům Uživatele a pro optimalizaci používání internetových stránek; tyto soubory pomáhají hlavně rozeznávat koncové zařízení uživatele Servisu a následně vhodně přizpůsobit vzhled internetové stránky s ohledem na uživatelovy preference a potřeby; b) tvorbu statistiky, která pomáhá pochopit, jak uživatelé Servisu používají jeho internetové stránky a tyto údaje lze následně použít pro vylepšení struktury a obsahu těchto stránek; c) úspěšné připojení uživatele Servisu (po přihlášení) tak, aby se uživatel nemusel při změně podstránky v rámci Servisu opětovně přihlásit a uvádět login a heslo;


5. v rámci Servisu se používají dva základní druhy souborů cookies: „relační“ nebo-li „dočasné” (session cookies) a „dlouhodobé” (persistent cookies). „Dočasné” soubory cookies jsou soubory, které jsou zapisovány na koncovém zařízení uživatele až do doby jeho odhlášení, opuštění sledované internetové stránky, nebo vypnutí internetového prohlížeče. „Dlouhodobé” soubory cookies jsou zapisovány v koncovém zařízení uživatele zpravidla dlouhodobě – časový interval je obsažen v samotném souboru cookies anebo jsou odstraňovány na pokyn uživatele.


6. V rámci Servisu jsou používány následující soubory cookies:
a) „nezbytně nutné” soubory cookies, které umožňují používat služby v rámci Servisu, např. ověřovací soubory cookies, které jsou používány pro zjištění pravé identity uživatele v rámci služeb Servisu;
b) soubory cookies, které slouží k zajištění bezpečnosti, např. jsou využívány ke zjišťování případných podvodných pokusů o přístup do Servisu;
c) „sběrné“ soubory cookies, které umožňují sběr údajů o způsobu používání internetových stránek Servisu;
d) „funkční” soubory cookies, které si „pamatují” jaké nastavení a jaké uživatelské rozhraní uživatel používá, např. v rozsahu výběru jazykového prostředí nebo regionu, ze kterého pochází, velikosti a druhu písma, vzhledu internetové stránky atd.;
e) „reklamní“ soubory cookies, které umožňují zaslat uživateli přesně cílenou reklamu s ohledem na jeho zájmy a preference.


7. V mnoha případech software, které nám umožňuje prohlížet internetové stránky (internetový prohlížeč) implicitně dovoluje uchovávat soubory cookies na počítači uživatele. Uživatele Servisu si mohou kdykoliv změnit nastavení souborů cookies. Tato nastavení si mohou změnit tak, že úplně odmítnou soubory cookies ve svém internetovém prohlížeči anebo si nastaví takovou volbu, že se koncové zařízení bude pokaždé dotazovat, zda povolí soubory cookies. Přesné informace o způsobu nastavení a druhu voleb, si každý uživatel může najít v menu svého internetového prohlížeče.


8. Operátor Servisu sděluje, že případná omezení v používání souborů cookies mohou omezit funkcionalitu webových stránek a služeb na internetových stránkách Servisu.


9. Obsah Pravidel pro používání souborů cookies byl čerpán z webu