Zásady ochrany osobních údajů

Internetový portál www.westwing.cz a nákupní komunita v něm integrovány (dále společně označovány jako "web") je provozován Westwing Home & Living Poland Sp. z o.o., se sídlem ve Varšavě, ul. Twarda 18, obchodující pod značkou Westwing Home & Living, zapsaná v Obchodním rejstříku u Obvodního soudu ve Varšavě, XII. hospodářské oddělení, pod spisovnou značkou 397077 (dále jen "Westwing"). Důvěra je základem naší společnosti. Westwing věří, že důvěra našich zákazníků v oblasti ochrany firemních a osobních údajů (ochrana dat) je nedocenitelná. Westwing proto postupuje v souladu se všemi příslušnými právními předpisy na ochranu osobních údajů a neustále usiluje o její zlepšení.

Nové zásady ochrany osobních údajů informují o zpracování osobních údajů v souvislosti s webovými stránkami www.westwing.cz.

1. správce údajů

Společnost Westwing je zodpovědná za zpracování Vašich osobních údajů. Westwing v rámci zpracovaní dat a jejich kontroly spoluprace s Westwing Group AG, Moosacher Str. 88, 80809 Mnichov. Základní znění dohody o společném zpracování osobních údajů poskytujeme na vyžádání.

2. Jaké údaje jsou osobními údaji?

Osobní údaje jsou informace, které se vztahuje k identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě jako je Vaše jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, poštovní adresa nebo IP adresa počítače.

3.Které osobní údaje zpracováváme?

3.1 Údaje zadané vámi

Uzavřením smlouvy a vyplněním registračních údajů nám udělujete svůj souhlas ke zpracování posyktnutých osobních údajů, zejména údajů, kteréjsou definovány v zákoně o ochraně os. údajů § 2.

3.2 automaticky zaznamenaná data

Aby bylo možné poskytnout vám potřebné informace na našich webových stránkách, můžeme také zpracovávat tyto údaje:

 • internetovou adresu míst a odkazů, které jste navštívili na našich webových stránkách
 • adresa webové stránky, z níž jste nás navštívili
 • datum a čas vaší návštěvy
 • Vlastnosti vašeho zařízení, zejména operační systém, prohlížeč a velikosti okna prohlížeče
 • IP adresu vašeho zařízení
 • identifikační čísla uložená ve vašem zařízení. S tímto identifikačním číslem můžeme rozpoznat vaše zařízení na webových stránkách. Z technického hlediska jsou tyto identifikační čísla uložena v takzvaných cookies nebo ETAGs.
 • ID zařízení, které se skládá z jednotlivých charakteristik mobilního zařízení. Podle těchto identifikátorů můžeme také rozpoznat vaše zařízení na webových stránkách. Příklady takových identifikátorů jsou:
  • "Ad-ID" z Apple operačního systému iOS
  • "reklama ID" z operačního systému Android

4. Kdy budeme zpracovávat Vaše data?

4.1 Uzavírání smluv

Vaše osobní údaje zprracujeme tehdy, kdy si vytvoříte svůj osobní uživatelský účet, když si objednáte zboží prostřednictvím našich webových stránek, nebo když se přihlásíte k odběru novinek. Není-li v následujících ustanoveních stanoveno jinak, právní základ pro toto zpracování dat je zákon 6 odst. 1 b) GDPR (výkon smlouvy).

4.2 Provoz internetových stránek

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je nabídnout ty nejlepší možné produkty, nabídky a obsah na míru vašim potřebám na Westwing.cz a zpříjemnit Vám návštěvu našich stránek, jak je to jen možné. Není-li v následujících ustanoveních stanoveno jinak, právní základ pro toto zpracování dat je umění. 6 odst. 1 f) GDPR

5. Účel zpracování dat

5.1 Westwing zákaznický účet

Chcete-li nakupovat v našem internetovém obchodě, musíte si vytvořit uživatelský účet (dále jen "uživatelský účet"), na němž můžete uložit některé své osobní údaje. Uživatelský účet umožňuje pohodlné nakupování v našem internetovém obchodě.

Pro založení a personalizace účtu jsou požadovány údaje jako titul, jméno a příjmení a jpřípadně může být uvedena také adresa a telefonní číslo. Kromě toho musí uživatel poskytnout svou e-mailovou adresu a heslo dle vlastního výběru. E-mailová adresu slouží jako přístupový údaj k uživatelskému účtu .

Díky ukládání osobních údajů ve svém uživatelském účtu mohou uživatelé pohodlně nakupovat v internetovém obchodě. Tyto informace mohou být aktualizovány v osobním rozhraní uživatelského účtu ( "Můj účet"), a to kdykoliv.

Takzvané trvalé soubory cookies (viz bod 6.) jsou uloženy v zařízení uživatele a s funkcí "Zůstat přihlášen" slouží k zajištění toho, aby se uživatel nemusel znovu přihlašovat při další návštěvě našich webových stránek. Tato funkce není po deaktivaci těchto souborů cookies v nastavení prohlížeče dostupná.

Samozřejmě, že uživatel může svůj uživatelský účet zrušit kdykoli a bez udání důvodů. Nejjednodušší způsob, jak to udělat, je zaslat emailem žádost o zrušení uživatelského účtu na pomoc@westwing.cz.

Právním pramenem pro toto zpracování dat je umění. 6 odst. 1 b) GDPR (plnění smlouvy).

5.2. Zpracování objednávek v našem internetovém obchodě

Pokud si objednáte zboží v našem internetovém obchodě, zpracování Vašich osobních údajů slouží k uzavření a plnění smlouvy, jakož i dokončení objednávky, včetně platby a doručení. Při platbě kreditní kartou obdržíme platební ID a poslední čtyři číslice čísla platební karty od našeho poskytovatele platebních služeb. To nám slouží k ověření a zpracování objednávky a tím i ke zvýšení bezpečnosti platby. Osobní údaje potřebné pro platbu jsou shromažďovány přímo u poskytovatele platebních služeb.

Právním premenem pro výše uvedené zpracování dat je zákon. 6 odst. 1 b) výkon GDPR (ujednání o realizaci a zpracování smluv) a zákon. 6 odst. 1 f) GDPR (bezpečné online platby kreditní kartou).

Abychom nabízeli nabídnout co nejvíce možností způsobu platby., Westwing nebo Billy Pay GmbH, poskytovatel platebních služeb, jsme pověřeni provést kontrola zůstatku v případě potřeby.

Data jsou kontrolována v rámci ověřování zůstatku. Jedná se o metodu zjištění, jaké formy úhrady mohou být nabídnuty a zvoleny. Všechny předchozí objednávky lze sledovat v uživatelském účtu. Systém také kontroluje, zda doručovací se liší doručovací adresa od fakturační adresy, ať už se jedná o novou dodací adresu, nebo zda má být zásilka doručena na odběrné místo.

Ověření zůstatku nám umožňuje posoudit riziko nezaplacení - s cílem nabídnout odpovídající možnosti platby.

Po výběru poskytovatele platebních služeb, budete požádáni o údaje nutné pro používání příslušného poskytovatele platebních služeb. Taty informace o platbě jsou předávány přímo příslušnému poskytovateli platebních služeb a nejsou námi uchovávány.

Fakturační a doručovací adresa budou uloženy v uživatelském účtu, takže je není třeba zadávat znovu při příštím nákupu. Tyto údaje můžete kdykoliv změnit.

Pokud nesouhlasíte s touto nabízenou platební metodou (y), můžete nás informovat písemně dopisem nebo e-mailem na pomoc@westwing.cz. Tuto platbu znovu přezkoumáme s ohledem na poskytnuté informace.

Právním pramenem pro posouzení úvěru výše popsaného je zákon. 6 odst. 1 f) GDPR (uvážení zájmů na straně Westwing k nestrpění nehrazení); osobní údaje zpracovávané v rámci obchodu udstraníme nejpozději po uplynutí zákonné záruční lhůty, není-li to v rozporu s právními požadavky pro uchovávání.

5.3 Přihlášení přes Facebook

Pokud jste členem Facebooku, můžete alternativně použít k registraci na našich webových stránkách registrační službu "Přihlášení přes Facebook". Přitom obdržíme potřebné informace z Vašeho účtu na Facebooku.

Chcete-li povolit tuto funkci, stáhne váš prohlížeč při první návštěvě skripta ze serveru Facebooku (viz bod 6.6.). Výsledkem je, že zjistíme, že jste navštívili naše webové stránky.

Pokud použijete funkci "Přihlásit přes Facebook" na našich webových stránkách, bude Facebook nám poskytne některé z Vašich údajů. To vyžaduje, abyste potvrdili na stránkách Facebooku, že váš veřejný profil Facebook (jméno, profilová fotka, věková skupina, pohlaví, jazyk, země a další informace pro veřejnost), váš seznam přátel a vaše Facebook e-mailová adresa nám bude Facebookem poskytnuta.

Vzhledem k těmto skutečnostem může přihlášení přes Facebook fungovat jen ve velmi omezené míře, Nemůžeme omezit rozsah údajů, které Facebook poskytuje, ale můžeme omezit jejich ukládání. Uložení dat poskytnutých Facebookem omezezujeme na data potřebná pro registraci Westwing (Vaši e-mailovou adresu, Vaše jméno, příjmení a Facebook ID).

Právním pramenem pro zpracování výše popsaného je zákon. 6 odst. 1 b) GDPR (smlouva naplnění a předsmluvní opatření).

5.4 Newsletter

Všem uživatelům našeho obchodního klubu (uživatelům www.westwing.cz) nabízíme možnost odběru newsletteru . Pro úspěšnou registraci k odběru je třeba zaregistrovat se pomocí e-mailové adresy na webových stránkách Westwing.

Uživatel může odvolat svůj souhlas s odběrem newsletteru kdykoli a bez udání důvodu. Nejjednodušší způsob, jak to udělat, je kliknout na odkaz, který lze nalézt v každém newsletteru. Právní základ pro tento proces je popsán výše, článek 6 odst. 1 a) GDPR (souhlas).

5.5 Kontakt prostřednictvím kontaktního formuláře

Pokud nám své dotazy zašlete prostřednictvím kontaktního formuláře, zpracujeme údaje, které jsou potřebné ke zpracování a zodpovězení dotazu. Pro případ budoucích dotazů budeme tyto získané údaje uchovávat. Právním základem pro toto je 6 Art. 1 b) GDPR (smlouva plnění - zpracování dat uživatele je nezbytné pro plnění smlouvy a zodpovězení dotazů či požadavků) nebo článku 6 odst. 1 f) GDPR (vyvažování zájmů - na základě našeho zájmu o zpracování žádostí od uživatelů našich webových stránek).

6. měřicí nástroje pro analýzu webových stránek

6.1 Všeobecně

Rádi bychom navrhli naše webové stránky nejlepším možným způsobem. To je důvod, proč používáme tzv nástroje "Tracking" k vylepšení naší webové nabídky. "Tracking" nástroje nám umožňují měřit využití našich internetových nabídek. Zejména používáme nástroje pro sledování a shromažďování následujících informací:

 • Jaký odkaz uživatel použil k přesměrování na stránky www.westwing.cz?
 • Které z našich stránek jsou navštěvovány, kdy, jak často a v jakém pořadí?
 • Jaké informace uživatelé na našich webových stránkách hledají?
 • Z jaké adresy se k nám uživatelé dostali?

Na základě těchto informací sestavujeme statistiky, které nám pomáhají zodpovědět následující otázky:

 • Které stránky jsou zvláště atraktivní pro uživatele našich webových stránek?
 • Které články zajímají naše uživatele nejvíce?
 • Jaké služby bychom měli našim uživatelům nabízet?

Zejména používáme automaticky shromážděné údaje uvedené v bodě 3.2 výše. Data se ukládají pouze pod pseudonymem.

Právním pramenem pro toto je váš souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 a) GDPR a umění. 6 odst. 1 f) GDPR (vyvažování zájmů, na základě našeho zájmu o přizpůsobení webové stránky, stejně jako v zájmu potřeb uživatelů).

6.2 Google Analytics

Naše webová stránka používá Google Analytics, webovou analytickou službu Google Inc. "(" Google "). Google Analytics používá‚cookies', což jsou soubory umístěné ve vašem počítači. pomáhají analyzovat, jak uživatelé používají web. Informace vygenerované souborem cookie o užívání této webové stránky jsou obvykle převedena na server Google v USA a tam uloženy. Nicméně, pokud je aktivována IP anonymizace na této webové stránce, Google zkrátí Vaši IP adresu v rámci členských států Evropské unie nebo v ostatních zemích, které jsou smluvní stranou dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude plná IP adresa přenesena na server Google v USA a tam zkrácena. Jménem provozovatele tohoto portálu bude Google používat tyto informace k vyhodnocení Vašeho užívání webové stránky, k sestavení zprávy o aktivitách na webu a poskytování provozovateli webové stránky jiné služby vztahující se k webu a používání internetu.

IP adresa přenáší váš prohlížeč v rámci Google Analytics a není sloučena s jinými daty Google.

Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči, avšak uvědomte si, že pokud tak učiníte, nemusíte být schopni plně využívat veškeré funkce této webové stránky. Také můžete Googlu zabránit v shromažďování údajů generovaných pomocí cookies, které se týkají vašeho používání této webové stránky (včetně vaší IP adresy) a zpracování těchto údajů společností Google. Stažení a instalace plug-in prohlížeče je k dispozici na následujícím odkazu (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout&hl=en).

Tato webová stránka používá Google Analytics s příponou "_anonymizeIp ()". Výsledkem je, že IP adresy jsou dále zpracovány ve zkrácené formě, takže osobní vztah může být vyloučen. Co se týče shromažďování údajů o Vaši osobě, ty budou ihned odstraněny.

Používáme Google Analytics k analýze a soustavnému zlepšování využívání našich webových stránek. Můžeme zlepšit naši nabídku a učinit ji pro Vás uživatelsky zajímavější. Ve výjimečných případech, kdy jsou osobní údaje předávány do USA, Google předkládá EU-USA rámec ochrany osobních údajů, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Vaše údaje budou zpracovány v rámci služby Google Analytics za účelem ochrany oprávněných zájmů Intervox.

Informace o třetí straně: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Podmínky použití: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, Privacy Policy: http://google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html a Privacy Policy: http://www.google.cz/intl/de/policies/privacy.

Námitky proti sběru dat:

Můžete zabránit shromažďování a předávání údajů týkajících se vašeho používání této webové stránky (včetně vaší IP adresy) pro Google a zpracování těchto údajů společností Google stažením a instalací prohlížeč plug-in dostupný pod následujícím odkazem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

6.3 Google Adwords / remarketing

Také použít funkci remarketing v Google AdWords od Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen "Google").

Funkce remarketing umožňuje Random House zobrazovat reklamy podle zájmů uživatelů tohoto webu na jiných stránkách v reklamní síti Google (tedy o samotné společnosti Google, takzvané "Reklamy Google", nebo na jiných místech). Za tímto účelem je interakce uživatelů na našich webových stránkách je analyzována, zejména z hlediska toho, o jaké nabídky se uživatel zajímá. Na základě je pak schopen zobrazit cílené reklamy uživatelům i po návštěvě našich webových stránek na jiných stránkách. Toto je možné díky souborům cookies uložených ve webových prohlížečích uživatelů, kteří navštíví některé služby Google nebo webové stránky v reklamní síti Google. Návštěvy těchto uživatelů jsou zaznamenány pomocí těchto cookies souborů. Slouží k jednoznačné identifikaci webového prohlížeče na konkrétním počítači, a nikoli k identifikaci osoby; Osobní údaje se neuloží. Uživatel může zabránit nastavení cookies nastavením svého prohlížeče. Uživatel může také deaktivovat používání cookies ze strany společnosti Google pomocí následujícího odkazu a instalaci plug-in: www.google.com/settings/ads/plugin. Více informací o Google AdWords a Google zásady ochrany osobních údajů, naleznete na adrese: www.google.com/privacy/ads.

6.4 Google Adwords / Konverze

Dále požíváme sledování konverzí od Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen "Google") Google AdWords. Když kliknete na reklamu Google, sledovací cookie konverzí se uloží do počítače. Tyto cookies vyprší po 30 dnech, neobsahují žádné osobní údaje, a proto se nepoužívají pro identifikaci osob. Pokud navštívíte určité stránky na našich webových stránkách a cookie ještě neuplynula, Google a Westwing dokáže rozpoznat, že jste klikli na reklamu a byli přesměrováni na tuto stránku.

Každý zákazník služby Google AdWords obdrží jiné cookie soubory. Výsledkem je, že cookies nemohou být sledovány prostřednictvím webových stránek zákazníků AdWords. Informace shromážděné pomocí konverzních cookie souborů slouží ke generování statistiky konverzí pro zákazníky AdWords, kteří se rozhodli pro sledování konverzí. AdWords může zjistit celkový počet uživatelů, kteří klikli na jejich reklamu a byli přesměrováni na stránku pro měření konverzí. Nicméně nedostane žádné informace, které osobně identifikují uživatele. Uživatel může zabránit nastavení cookies nastavením svého prohlížeče. Uživatel může také deaktivovat používání cookies ze strany společnosti Google pomocí následujícího odkazu a instalace plug-in www.google.com/settings/ads/plugin. Pro více informací o Google AdWords a Google zásady ochrany osobních údajů, naleznete na adrese: www.google.com/privacy/ads.

6.5. Doubleclick Google

Používáme také Doubleclick Google. Doubleclick Google je služba společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen "Google"). Doubleclick Google je navržena tak, aby prezentovala reklamy, která vás zajímají. Tyto reklamy se zobrazují na našich stránkách a na stránkách třetích stran, které rovněž spolupracují s Google.

Našich webových stránkách jsou uloženy takzvané "cookie" s identifikačním číslem (ID) v prohlížeči Google. Google používá tuto cookie ID k rozpoznání Vašeho prohlížeče, když navštívíte naše webové stránky (nebo jiné webové stránky, jejichž poskytovatelé také používají Doubleclick Google). Tímto způsobem Google shromažďuje následující informace:

 • Které webové stránky jste navštívili?
 • Které Google reklamy byly zobrazeny?
 • Na které z reklam jste klikli?

Na základě těchto informací Google vybírá reklamy, které Vám poté nabízí. Můžete spravovat zobrazování reklam Google zde. Více informací o službě Google reklamy naleznete zde. Pro více informací o způsobech ochrany osobních údajů společnosti Google, klikněte zde.

Google provozuje své servery v USA, tedy mimo EU. Služba DoubleClick Google přenáší data k těmto serverům. V současné době neexistují stanovení Evropské komise o tom, že USA obecně poskytuje odpovídající úroveň ochrany. Nicméně, Google přijala EU-USA Právní rámec ochrany osobních údajů, který poskytuje vhodné a přiměřené záruky. Bližší informace lze nalézt zde.

Právním pramenem pro integraci DoubleClick společností Google popsané v tomto oddíle je zákon. 6 odst. 1 f) GDPR (vyvažování zájmů, na základě našeho zájmu o marketing internetové stránky pro reklamní účely). Google shromažďuje a zpracovává data vznikající v této souvislosti na svou vlastní odpovědnost.

6.6. Bing Ads Sledování

Používáme také sledování od společnosti Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA Když kliknete na Microsoft Bing reklamy, sledovací cookie se uloží do počítače. To umožňuje Microsoft zjistitt, že jste klikli na reklamu a byli jste přesměrováni na tuto stránku a dokáže zjistit cílovou stránku (konverzní stránku). Uživatel může zabránit nastavení cookies nastavením svého prohlížeče. Pro více informací o Bing Ads konverzace Tracking, najdete na adrese: https://privacy.microsoft.com/cz-cz/privacystatement.

6.7. Facebook-Plugins

Používáme také funkce od Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Kliknutím na odpovídající Facebook plug-in dojde ke spojení mezi Vaším prohlížečem a servery Facebooku. Takže můžete použít různé funkce Facebooku. Právním pramenem pro toto je zákon. 6 odst. 1 b) GDPR (smlouva naplnění a předsmluvní opatření).

Po kliknutí na Facebooku plug-in je zahájen přenos dat z Vašeho prohlížeče na Facebook v USA. V současné době neexistuje ustanovení Evropské komise o tom, že USA obecně poskytuje odpovídající úroveň ochrany údajů. Nicméně, Facebook se zavázala k postupování v souladu s dohodou o Privacy Shield EU a USA vydané americkým ministerstvem obchodu o shromažďování, používání a uchovávání osobních údajů z členských států EU. Další informace lze nalézt zde: https://cz-cz.facebook.com/about/privacyshield<./a>.

Pokud máte účet na Facebooku, přenášená data pomocí prohlížeče mohou být propojena s Vaším účtem na Facebooku. Pokud nechcete, aby tato data byla přiřazena k účtu Facebook, odhlaste se z Facebooku před kliknutím na Facebook plug-in. Interakce, zejména použití funkce komentář nebo kliknutím na tlačítko "Like" nebo "Sdílet", jsou také sdíleny s Facebookem. Více informací na https://cz-cz.facebook.com/about/privacy.

6.8. Facebook vlastního publika

Používáme vlastní publika na našich webových stránkách. Za tímto účelem, jsou takzvané Facebook pixely integrovány na našich webových stránkách. To je Javascript kód. Pokud máte profil na Facebooku a jste přihlášen, díky datům získaným pomocí pixelů Vám lze představit cílenou, individualizovanou reklamu na Westwing produkty a nabídky. Data od uživatelů, kteří nemají profil na Facebooku, budou odstraněny . Další informace o účelu a rozsahu sběru dat a dalším zpracování a využití těchto údajů ze strany Facebooku, stejně jako Vašich možnostech nastavení pro ochranu vašeho soukromí, naleznete v pokynech k ochraně údajů z Facebooku na adrese https: // de-DE. facebook.com/privacy/explanation.

Pokud si nepřejete odpovídající sběr dat, můžete pomocí tohoto odkazu sběr dat vypnout: https://cz-cz.facebook.com/help/769828729705201/.

6.9. YouTube-Plugins

Naše webové stránky zobrazí obsah stránky YouTube provozovaný společností Google. Stránky provozuje společnost YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA, dceřiná společnost Google. Když navštívíte některou z našich stránek YouTube, připojí se váš prohlížeč přímo na servery YouTube a načte obsah k zobrazení. Právním pramenem pro toto je zákon. 6 odst. 1 f) GDPR (vyvažování zájmů, na základě našeho zájmu nabízet webové stránky s nejzajímavéhoa atraktivního obsahu).

Při integraci obsahu YouTube, komunikuje Váš prohlížeč se serverem YouTube v USA, který může zaznamenávat odpovídající načítání obsahu. V současné době neexistuje ustanovení Evropské komise o tom, že USA obecně poskytuje odpovídající úroveň ochrany údajů. Nicméně, YouTube (jako dceřiná společnost Google) se zavázala, postupovat v souladu s dohodou o Privacy Shield EU a USA vydané americkým ministerstvem obchodu o shromažďování, používání a uchovávání osobních údajů z členských států EU. Další informace lze nalézt zde: https://support.google.com/analytics/answer/7105316?hl=en

Pokud jste přihlášeni do účtu YouTube, můžete povolit YouTube propojit Vaše návyky prohlížení obsahu na internetu přímo s osobním profilem. Můžete zomu zabránit tím, že se odhlásíte ze svého účtu YouTube předtím, než navštívíte naše webové stránky.

Pro více informací o tom, jak je nakládáno s osobními údaji ze strany YouTube ( dceřiná spol. Google) naleznete na adrese: https://www.google.de/intl/cz/policies/privacy

6.10. Vimeo-Plugins

Používáme také integraci videí od poskytovatele Vimeo. Vimeo je provozován Vimeo, LLC se sídlem na 555 West 18th Street, New York, New York 10011. Když navštívíte některou z našich stránek, Vimeo připojí váš prohlížeč přímo k serverům Vimeo a načte obsah, který se Vám zobrazí. Právním pramenem pro toto je zákon. 6 odst. 1 f) GDPR (vyvažování zájmů, na základě našeho zájmu nabízet webové stránky zajímavého a atraktivního obsahu).

Při integraci komunikuje váš prohlížeč se serverem Vimeo v USA, která může zaznamenávat odpovídající načítání obsahu prostřednictvím prohlížeče. V současné době neexistuje ustanovení Evropské komise o tom, že USA obecně poskytuje odpovídající úroveň ochrany údajů. Nicméně Vimeo se zavázala postupovat v souladu s dohodou o Privacy Shield EU a USA vydané americkým ministerstvem obchodu o shromažďování, používání a uchovávání osobních údajů z členských států EU.

Tehdy, kdy jste přihlášeni ke svému účtu Vimeo, umožníte Vimeo návyky prohlížení obsahu na internetu s osobním profilem. Tomuto propojení lze zabránit odhlášením se ze svého účtu Vimeo a odstraněním příslušných Vimeo cookies před navštívením našich webových stránek. Pro více informací o zpracování údajů a ochraně osobních údajů ze strany spol. Vimeo navštivte https://vimeo.com/privacy.

6.11. Ajust

Aplikace pro naše webové stránky využívá Analysis Technology GmbH. Přizpůsobuje používání IP a MAC adresy uživatelů pro analýzu, tyto adresy jsou používány výhradně anonymně. Propojení s konkrétní fyzickou osobou není možný.

7. Využití externích poskytovatelů služeb

Pro provoz našich webových stránek zadáváme externím poskytovatelům zpracování dat (např odeslání objednávky, newsletter software). Tam, kde je to nutné, tito poskytovatelé služeb také zpracovávají osobní údaje. Poskytovatelé služeb jsou pečlivě vybíráni a monitorovány. Zpracovávají data výhradně v souladu s našimi pokyny a jsou také vázáni prohlášením o ochraně dat.

8. Doba uložení

Osobní údaje budou uloženy pouze po dobu nezbytně nutnou k dosažení žádaných účelů nebo jak je stanoveno zákonem. Zadané údaje, které jste poskytli ve smyslu bodu 3.1 budou odstraněny po 6 letech a nejpozději po uplynutí jakéhokoli retenčního období v rámci obchodního a daňového práva. Automaticky zadaná data, jak je definováno v bodě 3.2,budou vymazány nebo anonymizovány po 14 měsících.

9. Vaše práva

V rámci ochrany osobních údajů máte nárok uplatnit následující práva:

 • Právo na informace,
 • Právo na opravu nebo vymazání,
 • Právo na omezení zpracování,
 • Právo na přenos dat.

Máte také právo podat stížnost k orgánu dozoru v oblasti ochrany údajů ohledně zpracování Vašich osobních údajů z naší strany

10. Otázky

Máte-li obecné dotazy nebo připomínky týkající se ochrany osobních údajů, obraťte se na našeho inspektora ochrany údajů poštou na výše uvedenou adresu nebo e-mailem na pomoc@westwing.cz.

Stav: květen 2018