OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ - WESTWING

Internetový portál www.westwing.cz a integrovaný nákupní klub (dále společně označovány jako "web") provozuje Westwing Poland Sp. z o.o., se sídlem ve Varšavě, ul. Twarda 18, obchodující pod značkou Westwing, zapsaná v Obchodním rejstříku u Obvodního soudu ve Varšavě, XII. hospodářské oddělení, pod spisovnou značkou 397077 (dále jen "Westwing"). Důvěra je základem naší společnosti. Westwing věří, že důvěra našich zákazníků v oblasti ochrany firemních a osobních údajů (ochrana dat) je nedocenitelná. Westwing proto postupuje v souladu se všemi příslušnými právními předpisy na ochranu osobních údajů a neustále usiluje o její zlepšení.

Nové zásady ochrany osobních údajů informují o zpracování osobních údajů v souvislosti s webovými stránkami www.westwing.cz.

1. Správce údajů

Společnost Westwing je zodpovědná za zpracování Vašich osobních údajů. Westwing v rámci zpracovaní dat a jejich kontroly spolupracuje s Westwing Group AG, Moosacher Str. 88, 80809 Mnichov s Westwing GmbH, Moosacher Str. 88, 80809 Mnichov, Německo. Německá centrála je částečně zodpovědná za zpracování údajů. Základní znění dohody o společném zpracování osobních údajů poskytujeme na vyžádání.

2. Jaké údaje jsou osobními údaji?

Osobní údaje jsou ve stávající směrnici z roku 1995 i v GDPR definovány jako veškeré informace vztahující se k identifikované či identifikovatelné fyzické osobě. Mezi obecné osobní údaje řadíme jméno, pohlaví, věk a datum narození, osobní stav, ale také IP adresu. Vzhledem k tomu, že se GDPR vztahuje i na podnikající fyzické osoby, řadíme mezi osobní údaje i tzv. organizační údaje, kterými jsou například e-mailová adresa, telefonní číslo či různé identifikační údaje vydané státem.

3.JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

3.1 ÚDAJE, JAKÉ JSTE NÁM UVEDL/A

Uzavřením smlouvy a vyplněním registračních údajů nám udělujete svůj souhlas ke zpracování poskytnutých osobních údajů, zejména údajů, které jsou definovány v zákoně o ochraně os. údajů § 2.

3.2 Automaticky zaznamenaná data

Abychom Vám mohli poskytnout potřebné informace na našich webových stránkách, můžeme také zpracovávat následující údaje:

 • internetovou adresu míst a odkazů, které navštívíte na našich webových stránkách
 • adresu webové stránky, z níž nás navštívíte
 • datum a čas Vaší návštěvy
 • vlastnosti Vašeho zařízení, zejména operační systém, prohlížeč a velikosti okna prohlížeče
 • IP adresu Vašeho zařízení
 • identifikační čísla uložená ve Vašem zařízení. S tímto identifikačním číslem můžeme rozpoznat Vaše zařízení na webových stránkách. Z technického hlediska jsou tato identifikační čísla uložena v takzvaných cookies nebo ETAGs
 • ID zařízení, které se skládá z jednotlivých charakteristik mobilního zařízení. Podle těchto identifikátorů můžeme také rozpoznat Vaše zařízení na webových stránkách. Příklady takových identifikátorů jsou:
  • "Ad-ID" z Apple operačního systému iOS
  • "reklama ID" z operačního systému Android

4. Kdy budeme zpracovávat Vaše data?

4.1 Uzavírání smluv

Vaše osobní údaje zprracujeme tehdy, kdy si vytvoříte svůj osobní uživatelský účet, když si objednáte zboží prostřednictvím našich webových stránek, nebo když se přihlásíte k odběru novinek. Není-li v následujících ustanoveních stanoveno jinak, právní základ pro toto zpracování dat je zákon 6 odst. 1 b) GDPR (výkon smlouvy).

4.2 Provoz internetových stránek

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je nabídnout ty nejlepší možné produkty, nabídky a obsah na míru Vašim potřebám na Westwing.cz a zpříjemnit Vám návštěvu našich stránek, jak je to jen možné. Není-li v následujících ustanoveních stanoveno jinak, právní základ pro toto zpracování dat je umění. 6 odst. 1 f) GDPR

5. Účel zpracování dat

5.1 Westwing zákaznický účet

Chcete-li nakupovat v našem internetovém obchodě, musíte si vytvořit uživatelský účet (dále jen "uživatelský účet"), na němž můžete uložit některé své osobní údaje. Uživatelský účet umožňuje pohodlné nakupování v našem internetovém obchodě.

Pro založení a personalizace účtu jsou požadovány údaje jako titul, jméno a příjmení a případně může být uvedena také adresa a telefonní číslo. Kromě toho musí uživatel poskytnout svou e-mailovou adresu a heslo dle vlastního výběru. E-mailová adresa slouží jako přístupový údaj k uživatelskému účtu.

Díky ukládání osobních údajů ve svém uživatelském účtu mohou uživatelé pohodlně nakupovat v internetovém obchodě. Tyto informace mohou být aktualizovány v osobním rozhraní uživatelského účtu ( "Můj účet"), a to kdykoliv.

Takzvané trvalé soubory cookies (viz bod 6.) jsou uloženy v zařízení uživatele a s funkcí "Zůstat přihlášen" slouží k zajištění toho, aby se uživatel nemusel znovu přihlašovat při další návštěvě našich webových stránek. Tato funkce není po deaktivaci těchto souborů cookies v nastavení prohlížeče dostupná.

Samozřejmě, že uživatel může svůj uživatelský účet zrušit kdykoli a bez udání důvodů. Nejjednodušší způsob, jak to udělat, je zaslat emailem žádost o zrušení uživatelského účtu na pomoc@westwing.cz.

Právním pramenem pro toto zpracování dat je umění. 6 odst. 1 b) GDPR (plnění smlouvy).

5.2. Zpracování objednávek v našem internetovém obchodě

Pokud si objednáte zboží v našem internetovém obchodě, zpracování Vašich osobních údajů slouží k uzavření a plnění smlouvy, jakož i dokončení objednávky, včetně platby a doručení. Při platbě kreditní kartou obdržíme od našeho poskytovatele platebních služeb platební ID a poslední čtyři číslice čísla platební karty. To nám slouží k ověření a zpracování objednávky a tím i ke zvýšení bezpečnosti platby. Osobní údaje potřebné pro platbu jsou shromažďovány přímo u poskytovatele platebních služeb.

Právním pramenem pro výše uvedené zpracování dat je zákon. 6 odst. 1 b) výkon GDPR (ujednání o realizaci a zpracování smluv) a zákon. 6 odst. 1 f) GDPR (bezpečné online platby kreditní kartou).

Po výběru poskytovatele platebních služeb, budete požádáni o údaje nutné pro používání příslušného poskytovatele platebních služeb. Tyty informace o platbě jsou předávány přímo příslušnému poskytovateli platebních služeb a nejsou námi uchovávány.

Fakturační a doručovací adresa je automaticky uložena v uživatelském účtu, takže je při dalším nákupu nemusíte zadávat. Adresy však můžete kdykoliv změnit.

Pokud nesouhlasíte s námi nabízenými platebními metodami, můžete nám poslat email na následující adresu: pomoc@westwing.cz. Tuto platbu znovu přezkoumáme s ohledem na poskytnuté informace.

Vaše osobní údaje zpracovávané v rámci obchodu odstraníme nejpozději po uplynutí zákonné záruční lhůty, není-li to v rozporu s právními požadavky pro uchovávání.

5.3 Přihlášení přes Facebook

Pokud jste členem Facebooku, můžete alternativně použít k registraci na našich webových stránkách registrační službu "Přihlášení přes Facebook". Přitom obdržíme potřebné informace z Vašeho účtu na Facebooku.

Chcete-li povolit tuto funkci, stáhne Váš prohlížeč při první návštěvě skripta ze serveru Facebooku (viz bod 6.6.). Výsledkem je, že zjistíme, že jste navštívil/a naše webové stránky.

Pokud na našich webových stránkách použijete funkci "Přihlásit přes Facebook", Facebook nám poskytne Vaše údaje. Na stránkách Facebooku musíte potvrdit, že souhlasíte s tím, že Facebook nám zpřístupní údaje z Vašeho Facebookového profilu (jméno, profilová fotka, věková skupina, pohlaví, jazyk, země atd.), seznam přátel a e-mailová adresa.

Vzhledem k těmto skutečnostem může přihlášení přes Facebook fungovat jen ve velmi omezené míře. Nemůžeme omezit rozsah údajů, které Facebook poskytuje, ale můžeme omezit jejich ukládání. Uložení dat poskytnutých Facebookem omezezujeme na data potřebná pro registraci Westwing (Vaši e-mailovou adresu, Vaše jméno, příjmení a Facebook ID).

Právním pramenem pro zpracování výše popsaného je zákon. 6 odst. 1 b) GDPR (smlouva naplnění a předsmluvní opatření).

5.4 Newsletter

Všem uživatelům našeho obchodního klubu (uživatelům www.westwing.cz s www.westwingnow.cz) nabízíme možnost odběru newsletteru . Pro úspěšnou registraci k odběru je třeba zaregistrovat se pomocí e-mailové adresy na webových stránkách Westwing.

Uživatel může odvolat svůj souhlas s odběrem newsletteru kdykoli a bez udání důvodu. Nejjednodušší způsob, jak to udělat, je kliknout na odkaz, který lze nalézt v každém newsletteru. Právní základ pro tento proces je popsán výše, článek 6 odst. 1 a) GDPR (souhlas).

5.5 Kontakt prostřednictvím kontaktního formuláře

Pokud nám své dotazy zašlete prostřednictvím kontaktního formuláře, zpracujeme údaje, které jsou potřebné ke zpracování a zodpovězení dotazu. Pro případ budoucích dotazů budeme tyto získané údaje uchovávat. Právním základem pro toto je 6 Art. 1 b) GDPR (smlouva plnění - zpracování dat uživatele je nezbytné pro plnění smlouvy a zodpovězení dotazů či požadavků) nebo článku 6 odst. 1 f) GDPR (vyvažování zájmů - na základě našeho zájmu o zpracování žádostí od uživatelů našich webových stránek).

6. Měřicí nástroje pro analýzu webových stránek

6.1 Všeobecně

K vylepšení webových stránek používáme tzv. tracking. Tracking měří využití našich internetových nabídek. Zejména používáme nástroje pro sledování a shromažďování následujících informací:

 • Jaký odkaz uživatel použil k přesměrování na stránky www.westwing.cz?
 • Které z našich stránek jsou navštěvovány, kdy, jak často a v jakém pořadí?
 • Jaké informace uživatelé na našich webových stránkách hledají?
 • Z jaké adresy se k nám uživatelé dostali?

Na základě těchto informací sestavujeme statistiky, které nám pomáhají zodpovědět následující otázky:

 • Které stránky jsou zvláště atraktivní pro uživatele našich webových stránek?
 • Které články zajímají naše uživatele nejvíce?
 • Jaké služby bychom měli našim uživatelům nabízet?

Zejména používáme automaticky shromážděné údaje uvedené v bodě 3.2 výše. Data se ukládají pouze pod pseudonymem.

Právním pramenem pro toto je Váš souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 a) GDPR a umění. 6 odst. 1 f) GDPR (vyvažování zájmů, na základě našeho zájmu o přizpůsobení webové stránky, stejně jako v zájmu potřeb uživatelů).

6.2 Google Analytics

Naše webová stránka používá Google Analytics, webovou analytickou službu Google Inc. "(Google). Google Analytics používá „cookies“, což jsou soubory umístěné ve Vašem počítači. Pomáhají analyzovat, jak uživatelé používají web. Informace vygenerované soubory cookies jsou obvykle převedeny na server Google v USA a tam uloženy. Nicméně, pokud máte na webové stránce anonymizované osobní údaje, Google zkrátí Vaši IP adresu v rámci členských států Evropské unie nebo v ostatních zemích, které jsou smluvní stranou dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude plná IP adresa přenesena na server Google v USA a tam zkrácena. Jménem provozovatele tohoto portálu bude Google používat tyto informace k vyhodnocení Vašeho užívání webové stránky, k sestavení zprávy o aktivitách na webu a poskytování provozovateli webové stránky jiné služby vztahující se k webu a používání internetu.

IP adresa přenáší Váš prohlížeč v rámci Google Analytics a není sloučena s jinými daty Google.

Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve Vašem prohlížeči, avšak uvědomte si, že pokud tak učiníte, nemusíte být schopni plně využívat veškeré funkce této webové stránky. Také můžete Googlu zabránit v shromažďování údajů generovaných pomocí cookies, které se týkají Vašeho používání této webové stránky (včetně vaší IP adresy) a zpracování těchto údajů společností Google. Stažení a instalace plug-in prohlížeče je k dispozici na následujícím odkazu (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout&hl=en).

Tato webová stránka používá Google Analytics s příponou "_anonymizeIp ()". Výsledkem je, že IP adresy jsou dále zpracovány ve zkrácené formě, takže osobní vztah může být vyloučen. Co se týče shromažďování údajů o Vaši osobě, ty budou ihned odstraněny.

Používáme Google Analytics k analýze a soustavnému zlepšování využívání našich webových stránek. Můžeme zlepšit naši nabídku a učinit ji pro Vás uživatelsky zajímavější. Ve výjimečných případech, kdy jsou osobní údaje předávány do USA, Google předkládá EU-USA rámec ochrany osobních údajů, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Vaše údaje budou zpracovány v rámci služby Google Analytics za účelem ochrany oprávněných zájmů Intervox.

Informace o třetí straně: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Podmínky použití: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, Privacy Policy: http://google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html a Privacy Policy: http://www.google.cz/intl/de/policies/privacy.

Námitky proti sběru dat:

Můžete zabránit shromažďování a předávání údajů týkajících se Vašeho používání této webové stránky (včetně vaší IP adresy) pro Google a zpracování těchto údajů společností Google stažením a instalací prohlížeč plug-in dostupný pod následujícím odkazem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

6.3 Google Adwords / remarketing

Také používáme funkci remarketing v Google AdWords od Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen "Google").

Funkce remarketing umožňuje Random House zobrazovat reklamy podle zájmů uživatelů tohoto webu na jiných stránkách v reklamní síti Google (tedy o samotné společnosti Google, tzv. "Reklamy Google", nebo na jiných místech). Za tímto účelem je interakce uživatelů na našich webových stránkách analyzována, zejména z hlediska toho, o jaké nabídky se uživatel zajímá. Na základě této analýzy je pak Google schopen zobrazit cílené reklamy uživatelům i po návštěvě našich webových stránek na jiných stránkách. To vše díky souborům cookies, které jsou uloženy ve webových prohlížečích uživatelů, kteří navštíví některé služby Google nebo webové stránky v reklamní síti Google. Návštěvy uživatelů jsou zaznamenány pomocí těchto cookies souborů. Slouží k jednoznačné identifikaci webového prohlížeče na konkrétním počítači, a nikoli k identifikaci osoby; osobní údaje se neuloží. Uživatel může zabránit souborům cookies nastavením svého prohlížeče. Uživatel může také deaktivovat používání cookies, ze strany společnosti Google, pomocí následujícího odkazu a instalaci plug-in: www.google.com/settings/ads/plugin. Více informací o Google AdWords a Google zásady ochrany osobních údajů, najdete na adrese: www.google.com/privacy/ads.

6.4 Google Adwords / Konverze

Dále požíváme sledování konverzí od Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen "Google") Google AdWords. Když kliknete na reklamu Google, sledovací cookie konverzí se uloží do počítače. Tyto cookies vyprší po 30 dnech, neobsahují žádné osobní údaje, a proto se nepoužívají pro identifikaci osob. Pokud navštívíte určité stránky na našich webových stránkách a cookie ještě neuplynula, Google a Westwing dokáže rozpoznat, že jste klikli na reklamu a byli přesměrováni na tuto stránku.

Každý zákazník služby Google AdWords obdrží jiné cookie soubory. Výsledkem je, že cookies nemohou být sledovány prostřednictvím webových stránek zákazníků AdWords. Informace shromážděné pomocí konverzních cookie souborů slouží ke generování statistiky konverzí pro zákazníky AdWords, kteří se rozhodli pro sledování konverzí. AdWords může zjistit celkový počet uživatelů, kteří klikli na jejich reklamu a byli přesměrováni na stránku pro měření konverzí. Nicméně nedostane žádné informace, které osobně identifikují uživatele. Uživatel může zabránit nastavení cookies nastavením svého prohlížeče. Uživatel může také deaktivovat používání cookies ze strany společnosti Google pomocí následujícího odkazu a instalace plug-in www.google.com/settings/ads/plugin. Pro více informací o Google AdWords a Google zásady ochrany osobních údajů, naleznete na adrese: www.google.com/privacy/ads.

6.5. Doubleclick Google

Používáme také Doubleclick Google. Doubleclick Google je služba společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen "Google"). Doubleclick Google je navržena tak, aby prezentovala reklamy, která vás zajímají. Tyto reklamy se zobrazují na našich stránkách a na stránkách třetích stran, které rovněž spolupracují s Google.

Našich webových stránkách jsou uloženy takzvané "cookie" s identifikačním číslem (ID) v prohlížeči Google. Google používá tuto cookie ID k rozpoznání Vašeho prohlížeče, když navštívíte naše webové stránky (nebo jiné webové stránky, jejichž poskytovatelé také používají Doubleclick Google). Tímto způsobem Google shromažďuje následující informace:

 • Jaké webové stránky jste navštívil/a?
 • Jaké Google reklamy byly zobrazeny?
 • Na jaké z reklam jste klikl/a?

Na základě těchto informací společnost Google vybere reklamy, které Vám budou zobrazeny. Můžete spravovat zobrazování takových reklam Google zde. Více informací o reklamách Google naleznete zde. Další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete zde.

Google spravuje své servery v USA, tj. ve třetí zemi mimo EU. Služba DoubleClick společnosti Google odesílá data na tyto servery. V Evropské komisi nebylo dosud přijato žádné rozhodnutí o zajištění odpovídající úrovně ochrany údajů ze strany USA. Společnost Google však přijala Štít ochrany osobních údajů EU-USA, který poskytuje přiměřené a dostatečné záruky. Více informací naleznete zde.

Právní základ pro integraci služby Google Doubleclick popsanou v této části je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (přiměřený zájem administrátora, založený na našem zájmu propagovat webové stránky pro reklamní účely). Společnost Google shromažďuje a zpracovává data vytvořená v této souvislosti na vlastní riziko.

6.6. Bing Ads Sledování

Používáme také sledování společnosti Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Jakmile kliknete na Microsoft Bing reklamu, soubory cookies se uloží do Vašeho počítače. To umožňuje Microsoft zjistit, že jste klikl/a na reklamu a byl/a jste přesměrován/a na tuto stránku. Uživatel může zabránit nastavení cookies nastavením svého prohlížeče. Pro více informací o Bing Ads a Tracking klikněte na odkaz: https://privacy.microsoft.com/cz-cz/privacystatement.

6.7. Facebook-Plugins

Používáme také funkce od Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Kliknutím na odpovídající Facebook plug-in dojde ke spojení mezi Vaším prohlížečem a servery Facebooku. Takže můžete použít různé funkce Facebooku. Právním pramenem pro toto je zákon. 6 odst. 1 b) GDPR (smlouva naplnění a předsmluvní opatření).

Po kliknutí na Facebooku plug-in je zahájen přenos dat z Vašeho prohlížeče na Facebook v USA. V současné době neexistuje ustanovení Evropské komise o tom, že USA obecně poskytuje odpovídající úroveň ochrany údajů. Nicméně, Facebook se zavázal k postupování v souladu s dohodou o Privacy Shield EU a USA vydané americkým ministerstvem obchodu o shromažďování, používání a uchovávání osobních údajů z členských států EU. Další informace najdete na: https://www.facebook.com/about/privacyshield<./a>.

Pokud máte účet na Facebooku, přenášená data pomocí prohlížeče mohou být propojena s Vaším účtem na Facebooku. Pokud nechcete, aby tato data byla přiřazena k účtu Facebook, odhlaste se z Facebooku před kliknutím na Facebook. Interakce, zejména použití funkce komentář nebo kliknutím na tlačítko "Like" nebo "Sdílet", jsou také sdíleny s Facebookem. Více informací na: https://www.facebook.com/about/privacy.

6.8. FACEBOOK CUSTOM AUDIENCES

Používáme službu Facebook Custom Audiences a Facebook pixel. Díky datům získaným pomocí Facebook pixel Vám můžeme představit cílenou individualizovanou reklamu na Westwing produkty. Data od uživatelů, kteří nemají profil na Facebooku, jsou odstraněny. Další informace o účelu a rozsahu sběru dat a dalším využití ze strany Facebooku najdete na: https://www.facebook.com/policy.php

Pokud si nepřejete odpovídající sběr dat, můžete pomocí tohoto odkazu sběr dat vypnout: https://cz-cz.facebook.com/help/769828729705201/.

6.9. YouTube-Plugins

Naše webové stránky zobrazí obsah stránky YouTube provozovaný společností Google. Stránky provozuje společnost YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA, dceřiná společnost Google. Když navštívíte některou z našich stránek YouTube, připojí se váš prohlížeč přímo na servery YouTube a načte obsah k zobrazení. Právním pramenem pro toto je zákon. 6 odst. 1 f) GDPR (vyvažování zájmů, na základě našeho zájmu nabízet webové stránky s nejzajímavéhoa atraktivního obsahu).

Při integraci obsahu YouTube, komunikuje Váš prohlížeč se serverem YouTube v USA, který může zaznamenávat odpovídající načítání obsahu. V současné době neexistuje ustanovení Evropské komise o tom, že USA obecně poskytuje odpovídající úroveň ochrany údajů. Nicméně, YouTube (jako dceřiná společnost Google) se zavázala, postupovat v souladu s dohodou o Privacy Shield EU a USA vydané americkým ministerstvem obchodu o shromažďování, používání a uchovávání osobních údajů z členských států EU. Další informace lze nalézt zde: https://support.google.com/analytics/answer/7105316?hl=en

Pokud jste přihlášeni do účtu YouTube, můžete povolit YouTube propojit Vaše návyky prohlížení obsahu na internetu přímo s osobním profilem. Můžete zomu zabránit tím, že se odhlásíte ze svého účtu YouTube předtím, než navštívíte naše webové stránky.

Pro více informací o tom, jak je nakládáno s osobními údaji ze strany YouTube ( dceřiná spol. Google) naleznete na adrese: https://www.google.de/intl/cz/policies/privacy

6.10. Vimeo-Plugins

Používáme také integraci videí od poskytovatele Vimeo. Vimeo je provozován Vimeo, LLC se sídlem na 555 West 18th Street, New York, New York 10011. Když navštívíte některou z našich stránek, Vimeo připojí Váš prohlížeč přímo k serverům Vimeo a načte obsah, který se Vám zobrazí. Právním pramenem pro toto je zákon. 6 odst. 1 f) GDPR (vyvažování zájmů, na základě našeho zájmu nabízet webové stránky zajímavého a atraktivního obsahu).

Při integraci komunikuje Váš prohlížeč se serverem Vimeo v USA, která může zaznamenávat odpovídající načítání obsahu prostřednictvím prohlížeče. V současné době neexistuje ustanovení Evropské komise o tom, že USA obecně poskytuje odpovídající úroveň ochrany údajů. Nicméně Vimeo se zavázala postupovat v souladu s dohodou o Privacy Shield EU a USA vydané americkým ministerstvem obchodu o shromažďování, používání a uchovávání osobních údajů z členských států EU.

Tehdy, kdy jste přihlášen/a ke svému účtu Vimeo, umožníte Vimeo návyky prohlížení obsahu na internetu s osobním profilem. Tomuto propojení lze zabránit odhlášením se ze svého účtu Vimeo a odstraněním příslušných Vimeo cookies před navštívením našich webových stránek. Pro více informací o zpracování údajů a ochraně osobních údajů ze strany spol. Vimeo navštivte https://vimeo.com/privacy.

6.11. Ajust

Aplikace pro naše webové stránky využívá Analysis Technology GmbH. Přizpůsobuje používání IP a MAC adresy uživatelů pro analýzu, tyto adresy jsou používány výhradně anonymně. Propojení s konkrétní fyzickou osobou není možný.

7. Využití externích poskytovatelů služeb

Pro provoz našich webových stránek zadáváme externím poskytovatelům zpracování dat (např odeslání objednávky, newsletter software). Tam, kde je to nutné, tito poskytovatelé služeb také zpracovávají osobní údaje. Poskytovatelé služeb jsou pečlivě vybíráni a monitorovány. Zpracovávají data výhradně v souladu s našimi pokyny a jsou také vázáni prohlášením o ochraně dat.

8. Doba uložení

Osobní údaje budou uloženy pouze po dobu nezbytně nutnou k dosažení žádaných účelů nebo jak je stanoveno zákonem. Zadané údaje, které jste poskytl/a ve smyslu bodu 3.1 budou odstraněny po 6 letech a nejpozději po uplynutí jakéhokoli retenčního období v rámci obchodního a daňového práva. Automaticky zadaná data, jak je definováno v bodě 3.2, budou vymazány nebo anonymizovány po 14 měsících.

9. Vaše práva

V rámci ochrany osobních údajů máte nárok uplatnit následující práva:

 • Právo na informace,
 • Právo na opravu nebo vymazání,
 • Právo na omezení zpracování,
 • Právo na přenos dat.

Máte také právo podat stížnost k orgánu dozoru v oblasti ochrany údajů ohledně zpracování Vašich osobních údajů z naší strany.

10. Otázky

Máte-li na nás nějaké dotazy, případně stížnosti týkající se ochrany osobních údajů napište nám email na adresu: pomoc@westwing.cz.

Aktualizace: červenec 2019