Udržitelný rozvoj a ochrana životního prostředí / Udržateľný rozvoj a ochrana životného prostredia

flaga-czech2.png

Jsme si vědomi, že dosažení požadované udržitelnosti ve všech oblastech bude dlouhá a náročná cesta. Abychom zajistili úspěšné naplnění našeho cíle, vytvořili jsme speciální tým, který je zodpovědný za rozvoj naší strategie udržitelnosti a za vedení iniciativ a programů k jejímu dosažení.

Snažíme se snížit dopad obalů našich výrobků na životní prostředí. Toho dosahujeme například tím, že eliminujeme plasty na jedno použití, omezujeme používání primárních a nebezpečných materiálů a zajišťujeme, aby použité materiály mohly být recyklovány.

Snažíme se také zvyšovat podíl materiálů pocházejících z odpovědných zdrojů (např. certifikované ekologicky pěstované dřevo) a úzce spolupracujeme s našimi dodavateli, abychom jim pomohli snížit jejich celkový dopad na životní prostředí.

 

slovakia_flag.jpg

Sme si vedomí, že dosiahnutie želanej udržateľnosti vo všetkých oblastiach bude dlhá a náročná cesta. Aby sme zabezpečili úspešnú realizáciu nášho cieľa, vytvorili sme špecializovaný tím zodpovedný za rozvoj našej stratégie udržateľnosti, vedenie iniciatív a programov na jej dosiahnutie.

Snažíme sa znížiť vplyv obalov našich výrobkov na životné prostredie. Dosahujeme to napríklad elimináciou jednorazových plastov, znižovaním používania prvotných a nebezpečných materiálov a zabezpečením recyklovateľnosti použitých materiálov.

Snažíme sa tiež zvyšovať podiel zodpovedne získaných materiálov (napr. certifikované ekologicky pestované drevo) a úzko spolupracujeme s našimi dodávateľmi, aby sme im pomohli znížiť ich celkový vplyv na životné prostredie.