600 Kč

O dobré věci stojí za to se dělit!

Věnujte svým přátelům uvítací kupón v hodnotě 600 Kč! Po jejich prvním nákupu získáte kupón v hodnotě 600 Kč i Vy. Když zároveň zodpovíte naši soutěžní otázku, získáte šanci vyhrát reproduktor SONOS One. Více informací najdete níže!

K dispozici
0 Kč
Čekající
0 Kč
*Kupóny lze využít při nákupu v minimální hodnotě 2000 Kč. Mají omezenou dobu platnosti.

Jak to funguje?

Pošlete svým přátelům odkaz s pozvánkou

Jakmile se zaregistrují, získají slevový kupón na Westwing v hodnotě 600 Kč

Poté, co Vaši přátelé poprvé nakoupí, získáte kupón v hodnotě 600 Kč i Vy

Zavřít

Mé uvítací kupony

V současné chvíli bohužel nemáte k dispozici žádné kupóny

Pozvěte své přátele a získejte 600 Kč

Bohužel, Vaši přátelé se zatím nezaregistrovali na Westwing

Pozvěte své přátele a získejte 600 Kč

Využít kupóny

Jak mohu pozvat své přátele na Westwing?

Osobní odkaz, pomocí kterého můžete pozvat své přátele, najdete na svém uživatelském účtu v záložce „Odeslat pozvánku“.

Je nějaký limit na počet přátel, které mohu pozvat?

Není! Čím více přátel pozvete, tím více kupónů získáte.

Kde najdu své kupóny?

Všechny své kupóny najdete na svém uživatelském účtu v záložce „Mé slevové kupóny“.

Jak mohu uplatnit svůj kupón?

Příslušný kupón si vyberete během dokončování nákupu. Můžete ho uplatnit při objednávce v minimální hodnotě 2000 Kč.

Jak dlouho platí můj kupón?

Poté, co se Vaši přátelé zaregistrují pomocí odkazu od Vás, získají kupón v hodnotě 600 Kč, který platí 30 dní. Jakmile uskuteční svůj první nákup, získáte kupón v hodnotě 600 Kč i Vy. Tento kupón se automaticky připíše na Váš účet a bude platný jeden rok.

Mohu využít více kupónů současně?

Bohužel, během jednoho nákupu můžete využít pouze jeden kupón.

Je možné využít kupón na jakýkoli nákup?

Kupón je možné využít pouze na nákup v minimální hodnotě 2000 Kč.

Jak se dozvím, že moji přátelé přijali pozvánku?

Status Vašich pozvánek můžete sledovat v záložce „Mé kupóny na uvítanou“ v části „Čekající“. Současně od nás poté, co se Vaši přátelé díky Vaší pozvánce zaregistrují na Westwing, dostanete e-mail.

Pozváním svých přátel a známých do Westwing klubu můžete Vy i Vaši přátelé získat Westwing poukazy, které lze uplatnit při dalším nákupu. Pozvat můžete pouze osoby, které zatím nejsou členy Westwing klubu. Abyste poukazy obdrželi, pošlete přátelům pozvánku se svým osobním odkazem. Váš osobní odkaz naleznete na stránce Pozvěte přátele. Odkaz bude připojen ke každé pozvánce, kterou prostřednictvím stránky pošlete, a také ke každému Vámi sdílenému produktu či kampaně z Westwing stránky. Když přítel na odkaz klikne a zaregistruje se do Westwing klubu, automaticky obdrží poukaz, který může použít během nákupu na našich stránkách. Poukaz se zobrazí při kontrole zboží vloženého do košíku a bude moct být uplatněn již během prvního nákupu. Jakmile Vámi pozvaná osoba dokončí svou první objednávku, automaticky obdržíte poukaz na další nákup u Westwing i Vy. Vaše poukazy se zobrazí při kontrole zboží vloženého do košíku. Jestliže se na této stránce nezobrazují žádné poukazy, nemáte žádné k dispozici. Každý poukaz může být použit pouze jednou. Poukaz není možné znovu uplatnit ani v případě, že z Vaší strany dojde ke zrušení objednávky či vrácení zboží. Na jeden nákup můžete uplatnit pouze jeden poukaz. Aby bylo možné poukaz uplatnit, minimální hodnota objednávky musí být 2000 Kč . Poukazy nepokrývají náklady spojené s dopravou.
"Pravidla soutěže „Pozvěte své přátele a vyhrajte reproduktor SONOS One!”
§1 Obecná ustanovení
1. Tyto všeobecně obchodní podmínky (dále jen: „Pravidla soutěže”) upravují pravidla online soutěže „Pozvěte své přátele a vyhrajte reproduktor SONOS One!” (dále jen: „Soutěž”).
2. Organizátorem Soutěže s názvem „Pozvěte své přátele a vyhrajte reproduktor SONOS One!” (dále pouze „Soutěž“) je společnost Westwing sp. z o.o. se sídlem ve Varšavě, ul. Twarda 18, 00-105 Varšava, Polsko, zapsána v KRS (obchodním rejstříku), vedeném u okresního soudu pro hlavní město Varšavu ve Varšavě, XII. oddělení obchodního rejstříku KRS: 0000397077, NIP (DIČ): 525-251-77-22, REGON (IČO): 145830870, základní kapitál: 1 000 000,00 PLN (dále jen „Organizátor“).
3. Soutěž se koná na území České republiky v rámci internetové stránky dostupné na adrese URL: www.westwing.cz a na sociální síti: www.facebook.com (dále jen: „Facebook”).
§2 Předmět a účel Soutěže
1. Předmětem Soutěže je vybrat v souladu s Pravidly soutěže nejzajímavější a nejoriginálnější, podle subjektivního hodnocení Organizátora, odpověď na soutěžní otázku: „Kam byste umístili svůj reproduktor SONOS One a proč?” 2. Účelem soutěže je propagace značky Organizátora.
§3 Čas trvání Soutěže
Soutěž začíná dne 20.1.2020 v 00:01 a končí dne 1.2.2020 ve 23:59 (včetně) (dále jen: „Termín konání Soutěže”).
§4 Podmínky účasti v Soutěži
1. Soutěže se mohou zúčastnit jen:
− plnoleté fyzické osoby způsobilé k právním úkonům a
− nezletilé osoby, které ukončily 13. rok života, ale neukončily 18. rok života a jsou způsobilé k právním úkonům, pokud mají souhlas svého zákonného zástupce (rodičů nebo opatrovníků), které splňují podmínky vyjmenované v těchto Pravidlech soutěže, podrobněji:
a. zúčastní se Soutěže na základě podmínek vyjmenovaných v Pravidlech soutěže a souhlasí s Pravidly soutěže. Podmínkou účasti v Soutěži je seznámení se s Pravidly soutěže a jejich akceptování,
b. jsou registrovanými členy nákupního klubu www.westwing.cz (dále jen: „Nákupní klub”) a přihlásí se na své konto uvedené na stránce Nákupního klubu,
c. v průběhu trvání Soutěže použijí individuální link s pozváním, který je vygenerovaný v rámci uživatelského účtu v Nákupním klubu a pozvou libovolný počet přátel, z nichž si minimálně 1 vytvoří účet v Nákupním klubu a provede nákup na stránce Nákupního klubu v termínu konání Soutěže;
d. v průběhu trvání Soutěže odpoví na soutěžní otázku a pošlou ji z emailové adresy použité během registrace v Nákupním klubu na emailovou adresu: soutez@westwing.cz.
(dále jen: „Účastník” nebo: „Účastníci”)
2. Soutěže se nemohou zúčastnit:
a. zaměstnanci nebo spolupracovníci Organizátora
b. rodinní příslušníci zaměstnanců nebo spolupracovníků Organizátora
c. jiné osoby aktivně se podílející na organizování Soutěže,
3. Účast v Soutěži je dobrovolná.
§ 5 Pravidla soutěže
1. Soutěž je založena na poskytnutí odpovědi Účastníka, který splnil všechny podmínky účasti v Soutěži v § 4 odpovědí na otázku: „Kam byste umístili svůj reproduktor SONOS One a proč?”, umístěné na stránce https://www.westwing.cz/customer/invitation/create/ a jejím odesláním v Termínu konání Soutěže z emailové adresy použité při registraci v Nákupním klubu na emailovou adresu soutez@westwing.cz (dále jen: „Soutěžní Odpověď”).
2. Odpověď na otázku, o které se mluví v 1. odstavci, může mít maximální délku 500 znaků s mezerami.
3. Každý Účastník může přihlásit do Soutěže jen jednu Soutěžní Odpověď a odeslat ji z jedné emailové adresy použité při registraci v Nákupním klubu. Soutěžní Odpověď může být odeslána jen v rámci Termínu konání Soutěže.
4. Je zakázáno odesílat Soutěžní Odpovědi, které jsou v rozporu se zákonem nebo Pravidly Soutěže; podrobněji se zakazuje odesílání Soutěžních Odpovědí s erotickým, pornografickým, vulgárním, urážlivým nebo nemravným podtextem narušujících české, ale také mezinárodní právní předpisy nebo propagujících násilí, nenávist, diskriminaci (rasovou, kulturní, etnickou, náboženskou nebo filozofickou apod.), narušujících osobní svobodu nebo způsobujících urážku na cti nebo na pocitech jiných osob (v tom náboženské a politické), stejně jako s reklamním, komerčním nebo propagačním obsahem.
5. Účastník souhlasí s poskytováním informací týkajících se Soutěže. Informace uvedené v předchozí větě neobsahují reklamní podtext a budou odesílány na emailovou adresu, kterou Účastník uvedl během registrace v Nákupním klubu.
§ 6 Soutěžní Komise
1. Organizátor jmenuje trojčlennou soutěžní komisi, která bude hodnotit Soutěžní Odpověď (dále jen: „Soutěžní Komise”).
2. Soutěžní Komise postupuje v souladu se zásadami stanovenými v Pravidlech Soutěže, zejména vybírá vítěze Soutěže a rozhoduje o přidělení odměny.
§ 7 Pravidla pro určení Vítěze Soutěže
1. Vítězem Soutěže bude Účastník, jehož Soutěžní Odpověď Soutěžní Komise určí jako nejzajímavější, nejoriginálnější, s nápadem a která nejlépe odrazí charakter a téma Soutěže (dále jen: „Vítěz Soutěže”).
2. Soutěž může vyhrát jen 1 (slovně: jeden) Vítěz Soutěže.
3. Soutěžní Komise má plnou moc ve výběru Vítěze Soutěže, podrobněji může přijmout kritéria výběru Soutěžní Odpovědi založené na subjektivním pocitu.
4. Organizátor si vyhrazuje právo na ukončení soutěže bez výběru Vítěze Soutěže.
§ 8 Výhra
1. V Soutěži je plánována 1 (slovně: jedna) výhra pro Vítěze Soutěže, v podobě reproduktoru SONOS One-SL v hodnotě 5 220 Kč (slovně: pět tisíc dvě stě dvacet korun) - dále jen: „Výhra”.
2. Výhru nelze vyměnit, zaměnit na peníze, což v žádném případě neomezuje práva Vítěze Soutěže vyplývající z obecně platných právních předpisů, zejména Občanského zákoníku. Právo na získání Výhry je nepřenosné.
§ 9 Oznámení Vítěze Soutěže, vyhlášení výsledků a předání výhry
1. Zveřejnění informace o Výherci Soutěže se uskuteční v průběhu 7 pracovních dní od ukončení soutěže na internetové stránce www.westwing.cz/vysledky-souteze. S touto skutečností Vítěz Soutěže přečtením těchto Pravidel Soutěže souhlasí (dále jen: „Vyhlášení výsledků Soutěže”).
2. Po vyhlášení výsledků Soutěže v souladu s odstavcem 1 Organizátor ověří osobní údaje Vítěze Soutěže a pošle Výhru.
3. Do 5 (slovně: pěti) pracovních dnů ode dne Vyhlášení Výsledků Soutěže Organizátor Vítěze Soutěže kontaktuje emailem zaslaným na emailovou adresu uvedenou během registrace, za účelem:
a. informování o Vítězi Soutěže a udělení Výhry;
b. doplnění potřebných údajů o Vítězi, jako jsou: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo;
c. informování Vítěze o způsobu a pravidlech předání Výhry.
Do 48 hodin od obdržení informace od Organizátora za účelem předání Výhry musí Vítěz Soutěže odeslat Organizátorovi potřebná data (jméno a příjmení, korespondenční adresu, telefonní číslo). V případě změny bydliště nebo změny jiných údajů potřebných k předání Výhry je Vítěz povinen neprodleně oznámit tuto skutečnost Organizátorovi.
4. V průběhu 14 dní od potvrzení veškerých potřebných údajů Organizátor Vítězi pošle Výhru prostřednictvím kurýrní služby na své vlastní náklady.
5. Výhra bude odeslána výhradně na Vítězem určenou adresu a to pouze na území České republiky.
V případě, že Vítěz Soutěže nesplní výše zmíněné požadavky, uvedené v bodě 4, zejména pokud Vítěz v průběhu 48 hodin od momentu obdržení informace o Výhře nebude v kontaktu s Organizátorem, Organizátor ještě třikrát vyzkouší navázat kontakt s Vítězem prostřednictvím emailu podaného během registrace do Nákupního klubu. Jestliže Vítěz stále v dalších 2 dnech nebude reagovat na výzvy Organizátora, Organizátor má právo určit nového Vítěze. Nový Vítěz bude opět určen Soutěžní Komisí, která vybere nejzajímavější Soutěžní Odpověď ze zbylých obdržených Soutěžních Odpovědí.
§ 10 Autorské právo
1. Do Soutěže mohou být předloženy pouze takové Soutěžní Odpovědi, jejichž použití je v souladu s Pravidly Soutěže a neporuší práva třetích osob, zejména autorská a osobní práva.
2. Účastník souhlasem se Soutěžními Pravidly potvrzuje, že:
a. mu náleží autorská práva ve smyslu zákona Zákon č. 121/2000 Sb. Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).
§ 11 Osobní údaje
1. Účastníci udílí společnosti Westwing Sp. z o. o. se sídlem ve Varšavě, ul. Twarda 18, 00-105 Varšava, Polsko, zapsána v KRS (obchodním rejstříku), vedeném u okresního soudu pro hlavní město Varšavu ve Varšavě, XII. oddělení obchodního rejstříku (KRS) po číslem: 0000397077, DIČ: 525-251-77-22, (dále jen „Organizátor“), souhlas se zpracováním jejich osobních údajů za účelem účasti v Soutěži s názvem „„Pozvěte své přátele a vyhrajte reproduktor SONOS One!”(dále pouze „Soutěž“). Jedná se o osobní údaje, které Účastnicí uvedli při své registraci do nákupního klubu www.westwing.cz. Správcem osobních údajů Účastníků je Organizátor.
2. Osobní údaje Účastníků budou zpracovávány pro účely pořádání Soutěže, přiznání a předání Výhry, tj. reproduktoru SONOS One-SL. Poskytnuté údaje budou zpracovávány ručně i automaticky. Organizátor uchová tyto údaje jako důvěrné, údaje budou řádně zabezpečeny a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě, pokud to nebude požadováno právními předpisy nebo potřebné ke zpracování údajů.
3. Účastníkovi přísluší právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, právo požádat o vysvětlení nebo požádat o odstranění závadného stavu, pokud se domnívá, že Organizátor zpracovává osobní údaje v rozporu s právními předpisy. Účastník může na požádání kdykoliv nahlásit změny v údajích anebo požádat o jejich odstranění z databáze Organizátora. Účastníci berou na vědomí, že odstranění jejich osobních údajů z databáze Organizátora se automaticky považuje za odstoupení ze Soutěže. Poskytnutí osobních údajů Účastníka je zcela dobrovolné. Pokud Účastník neposkytne požadované osobní údaje, nebude moci pokračovat v Soutěži.
§ 12 Reklamace
1. Veškeré reklamace a připomínky k Soutěži lze zasílat písemně doporučeným dopisem na adresu Organizátora, ulice Twarda 18 (PSČ 00-105 Varšava) nebo na emailovou adresu: pomoc@westwing.cz s označením – soutěž „Pozvěte své přátele a vyhrajte reproduktor SONOS One!”.
2. Termín pro zasílání reklamací a připomínek trvá od zahájení Soutěže do maximálně 5 dnů po vyhlášení jejího Vítěze. (dále jen: „Reklamace”).
3. V reklamaci musí být uvedeno jméno a příjmení, bydliště, e-mailová adresa a důvod zaslání reklamace.
4. Reklamace vyřídí Organizátor v termínu do 10 dnů od jejich obdržení.
5. Proti rozhodnutí Organizátora ve věci reklamace neexistuje opravný prostředek.
6. Právní poměry výslovně neupravené Pravidly Soutěže se řídí příslušnými českými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, pokud není stanoveno jinak nebo pokud se obligatorně nepoužijí právní předpisy jiného státu.
§ 13 Závěrečná ustanovení
1. Obsah Pravidel soutěže je zpřístupněn v sídle Organizátora a také na internetové stránce: www.westwing.cz.
2. V otázkách, na které se nevztahují uvedená Pravidla Soutěže, platí české předpisy a zákony.
3. Organizátorovi přísluší právo změnit Pravidla Soutěže. Při změně Pravidel Soutěže však nesmí být dotčena práva Účastníků, která Účastníci nabyli před nabytím účinnosti příslušných změn Pravidel Soutěže. Veškeré změny Pravidel Soutěže musí být zveřejněny na internetové stránce www.westwing.cz.
4. Změny v Pravidlech Soutěže platí od momentu jejich uvedení na internetové stránce Organizátora, pro Účastníky, kteří je dříve neakceptovali, Účastníci, kteří dříve akceptovali výše zmíněná Pravidla Soutěže, mají právo rezignovat na účast v Soutěži v termínu 14 dní ode dne informování o změně Pravidel Soutěže.
5. Právní poměry výslovně neupravené Pravidly Soutěže se řídí příslušnými českými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, pokud není stanoveno jinak nebo pokud se obligatorně nepoužijí právní předpisy jiného státu.
  Příloha č. 1 Pravidel Soutěže „Pozvěte své přátele a vyhrajte reproduktor SONOS One!”
Já, _______________________ prohlašuji a svým podpisem stvrzuji převedení autorských práv své Soutěžní odpovědi ve formě odpovědi na soutěžní otázku: Co se chystáte uvařit pro své nejbližší? (dále jen: „Soutěžní Odpověď”), přihlášené v rámci soutěže pořádané na Westwing s názvem „Pozvěte své známé a vyhrajte reproduktor SONOS One!” (dále jen: „Soutěž”). na Westwing společnost s ručením omezeným se sídlem ve Varšavě (dále jen: „Westwing”) na základě tohoto prohlášení a Pravidel Soutěže
Zároveň prohlašuji, že:
1. jsem si přečetl/a a souhlasil/a s Pravidly Soutěže „Pozvěte své známé a vyhrajte reproduktor SONOS One!”, které jsou přílohou k tomuto prohlášení;
2. mám výhradní a třetí osobou neomezené autorské právo k mé Soutěžní Odpovědi;
3. odpověď byla vlastnoručně napsána za použití vlastní fantazie a intelektuálního vkladu.
Tímto podpisem stvrzuji převedení autorských práv na Soutěžní Odpověď v oblasti použití vymezeném v Pravidlech Soutěže. na Westwing jako organizátora/předávajícího výhry v Soutěži, ve chvíli předání Výhry. Kromě toho se zavazuji, že si nebudu nárokovat mně náležící autorská práva v souvislosti se Soutěžní Odpovědí – zejména se vzdávám povinnosti autorské kontroly mé Soutěžní Odpovědi a dovoluji Westwing a oprávněným osobám z Westwing provést změnu, adaptaci, překlad textu mé Soutěžní Odpovědi. V souvislosti s převodem autorských práv k Soutěžní Odpovědi mi Westwing udělil Výhru v podobě reprodtukrou SONOS One-SL v hodnotě 5 220 Kč, která zcela splňuje mé nároky na převod autorských práv k Soutěžní Odpovědi. Toto prohlášení může být zrušeno nebo změněno pouze se souhlasem Westwing.
Ve Varšavě, dne ______ r.____
_________________________ Jméno a příjmení Souhlasím s výše uvedeným prohlášením jménem společnosti Westwing se sídlem ve Varšavě: Ve Varšavě, dne ______ r.____ _________________________ Jméno a příjmení "